Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

   

 
 

 
  

Poleć znajomym

 

Spis treści

 

1. Początki ludzkości

1. Prehistoria – dzieje człowieka przed wynalezieniem pisma. Badanie tego okresu możliwe jest jedynie dzięki archeologii – nauki zmierzającej do poznania przeszłości człowieka na podstawie badań źródeł materialnych, najczęściej pozyskanych podczas wykopalisk archeologicznych.

2. Początki gatunku ludzkiego

a. 4-5 milionów lat temu linia ewolucji hominidów (człowiekowatych) oddzieliła się od linii ewolucji małp. Hominidy różniły się od małp pionową postawą, silnie umięśniony kciuk i większy mózg

b. homo habilis („człowiek zręczny”) – posiadał umiejętność wytwarzania prymitywnych narzędzi – zaostrzonych kamieni

c. homo erectuspitekantropus („człowiek wyprostowany”) –  posługiwał się pięściakiem i wykorzystywał ogień

d. neandertalczycy – wytwarzali narzędzia z drewna i kamienia oraz utrzymywali się z łowiectwa i zbieractwa

e. homo sapiens („człowiek myślący”) – kolebką była Afryka Wschodnia; do polowań na dużego zwierza (renifery, bawoły, mamuty) przy użyciu oszczepów z kamiennymi ostrzami oraz łuków

 

3. Najdawniejsze dzieje człowieka podzielono na tzw. epoki archeologiczne; wyodrębniono je na podstawie najważniejszego surowca do wytwarzania narzędzi:

a. epoka kamienia łupanegopaleolit (starsza epoka kamienia)

b. epoka kamienia gładzonego neolit (młodsza epoka kamienia)

c. epoka brązu – stopu miedzi i cyny

d. epoka żelaza

 

4. Życie ludzi w epoce kamienia łupanego

a. ludzie żyli w małych – kilkudziesięcioosobowych grupach

b. pierwsi ludzie byli koczownikami – przenosili się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu żywności

c. utrzymywali się z łowiectwa (polowali na dziką zwierzynę) oraz zbieractwa (zbierali dziko rosnące rośliny)

d. pierwszymi przejawami kultury był zwyczaj pochówku zmarłych i wykonane na skałach malowidła przedstawiające sceny z polowań na grubego zwierza

Rozwiąż quiz

 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"