Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

12. Wojny w świecie greckim

 

1. Powstanie imperium perskiego

a. Persowie  w VIII w. p.n.e. osiedlili się nad Zatoką Perską

b. podboje Persów

– podbój Babilonii przez Cyrusa Wielkiego

– podbój całego Bliskiego Wschodu

– podbój Azji Mniejszej – podporządkowanie poleis greckich położonych na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej

c. organizacja imperium perskiego

– nieograniczona władza „króla królów”

– podział imperium na okręgi administracyjne – satrapie

– sprawna armia – łucznicy, kawaleria, tzw. „nieśmiertelni”

 

2. Wojny grecko-perskie

a. przyczyny wojen

– niezadowolenie z rządów perskich obywateli poleis greckich w Azji Mniejszej

– przejęcie przez Persów kontroli nad szlakiem morskim łączącym Morze Czarne i Morze Egejskie

– wybuch powstania antyperskiego w Azji Mniejszej – 499 r. p.n.e.

b. pierwszy najazd perski na Grecję

– bitwa pod Maratonem – zwycięstwo wojsk greckich pod dowództwem Miltiadesa490 r. p.n.e.

bieg maratoński

c. drugi najazd perski na Grecję pod dowództwem króla perskiego Kserksesa

– bitwa pod Termopilami – bohaterska śmierć 300 Spartiatów pod dowództwem Leonidasa 480 r. p.n.e.

wojska perskie zajęły i zniszczyły opuszczone przez mieszkańców Ateny

bitwa pod Salaminą – zwycięstwo floty greckiej pod dowództwem Temistoklesa480 r. p.n.e.

d. zakończenie wojen dopiero w 449 r. p.n.e.

e. armia grecka podczas wojen perskich

hoplici – ciężkozbrojna piechota

falanga – zwarty szyk piechoty greckiej

triera – wojenny okręt grecki z trzema rzędami wioseł

 

3. Wojna peloponeska (431-404 p.n.e.)

a. powstanie dwóch związków państw greckich

– Związek Morski – pod przywództwem Aten

– Związek Peloponeski – pod przywództwem Sparty

b. rywalizacja Aten i Sparty o dominację w Grecji

c. wybuch wojny peloponeskiej – 431 r. p.n.e.

d. wyniszczająca wojna między Atenami i Spartą i ich sojusznikami

e. skutki wojny peloponeskiej

zwycięstwo Sparty

– upadek znaczenia Aten

– ogromne zniszczenia i straty w ludności

 

Rozwiąż quiz

Galeria ilustracji

Historia w źródłach:

Bitwa pod Maratonem

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"