Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

   

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

13. Podboje Aleksandra Wielkiego

 

1. Wzrost znaczenia Macedonii za panowania Filipa II Macedońskiego  

a. unowocześnienie armii

b. powiększenie terytorium państwa

c. reforma administracji

d. walka o panowanie w Grecji

– wroga wobec Filipa II Macedońskiego działalność Demostenesa 

– bitwa pod Cheroneją 338 r. p.n.e. – zwycięstwo nad wojskami ateńskimi i  tebańskimi

–przygotowania do podboju Persji – przerwane przez śmierć Filipa II Macedońskiego

 

2. Podboje Aleksandra III Wielkiego  (356 - 323 p.n.e.) (mapka)

a. objęcie tronu macedońskiego w 336 r. p.n.e.

b. stłumienie buntu państw greckich (zniszczenie Teb)

c. podbój Persji

 zwycięstwo Aleksandra III Wielkiego nad armią perską dowodzoną przez króla perskiego Dariusza III w bitwie pod Issos   333 r. p.n.e.

– zdobycie stolicy imperium perskiego –  Persepolis – 330 r. p.n.e.

d. podbój Egiptu

e. Wyprawa Indii

f. Aleksander III Wielki zmarł nagle w roku 323 p.n.e. – miał zaledwie 33 lata

 

3. Imperium Aleksandra Wielkiego.

a. w skład imperium Aleksandra III Wielkiego wchodziły przede wszystkim:

– Macedonia

–Grecja

– Fenicja

–Persja

–Egipt

b równe traktowanie podbitych ludów Azji ze zwycięskimi Grekami i Macedończykami

– jednakowe traktowanie dowódców i żołnierzy

– zachęcanie do mieszanych małżeństw

 

4. Świat hellenistyczny

a. po śmierci Aleksandra III Wielkiego jego imperium zostało podzielone między dowódców armii macedoński

b. okres, po śmierci Aleksandra III Wielkiego do 30 r. p.n.e. nazywamy hellenizmem

– kultura hellenistyczna charakteryzowała się przemieszaniem kultury greckiej z kulturą podbitych państw wschodnich

– najważniejszymi ośrodkami kultury hellenistycznej były Aleksandria i Pergamon

 

Rozwiąż quiz

Galeria ilustracji

Historia w źródłach:
Sytuacja w Macedonii po śmierci Aleksandra Wielkiego

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"