Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

14. Początki Rzymu – Rzym królewski i Rzym republikański

 

1. Mieszkańcy Italii

a. północną część Półwyspu Apenińskiego zamieszkiwali Etruskowie

– posiadali pismo alfabetyczne, wzorowane na piśmie greckim

– tworzyli miasta-państwa podobne do greckich poleis

– mieli rozwinięte rzemiosło i sztukę – do naszych czasów zachowały się sarkofagi, malowidła oraz ozdoby i narzędzia z brązu

b. nad Rzeką Tyber zamieszkiwali Latynowie

c. południową część Półwyspu Apenińskiego i Sycylię zamieszkiwali Grecy

– którzy zasiedlili te tereny podczas Wielkiej Kolonizacji – Wielka Grecja

– tworzyli poleis wzorowane na tych, które powstały w Grecji

– rozpowszechnili na Półwyspie Apenińskim dorobek kultury greckiej

 

2. Narodziny Rzymu

a. według legend Rzym został założony w 753 r. p.n.e. przez Romulusa

b. zalety położenia Rzymu

– powstał nad rzeką Tyber

– był położony na ważnym szlaku handlowym – dochody z ceł, czyli opłat wnoszonych przez podróżujących kupców

– warunki naturalne sprzyjały rozwojowi rolnictwa i pasterstwem

c. w VI w. p.n.e. w Rzymie panowali etruscy królowie

 

3. Ustanowienie republiki w Rzymie

a. za panowania Etrusków Rzym był monarchią, czyli władzę sprawowali królowie

b. obalenie monarchii – w 509 r. p.n.e. Rzymianie wypędzili króla Tarkwiniusza Pysznego i już nie powołali nowego króla

c. po obaleniu monarchii Rzymianie ustanowili republikę – państwo rzymskie stało się wspólnotą obywateli, rządzoną przez władze wybierane na określony czas

 

4. Władze republiki rzymskiej

a. charakterystyka urzędów rzymskich

– wszyscy urzędnicy byli wybierani przez zgromadzenia ludowe

– urzędy były kadencyjne – sprawowano je przez określony czas

– urzędy były kolegialne – większość urzędów była kilkuosobowa

– urzędy były honorowe – osoby, które je sprawowały nie pobierały wynagrodzenia

b. najwyżsi urzędnicy

– dwaj konsulowie – najwyżsi urzędnicy kierujący państwem i dowodzili wojskiem

pretorzy – dbali o przestrzeganie porządku prawnego

cenzorzy – ustalali listę członków senatu

dyktator – jednoosobowy urząd o bardzo dużej władzy wybierany na 6 miesięcy w sytuacji zagrożenia państwa

c. zgromadzenia ludowe

– wybierały urzędników i ustanawiały prawa

– rzymskie zgromadzenia ludowe nie były w pełni demokratyczne – prawa polityczne zależały od posiadanego majątku

d. senat – odpowiednik rady starszych

– rozstrzygał najważniejsze sprawy państwa

– decydował o wojnie i pokoju

– przyjmował obce poselstwa

– doradzał urzędnikom

 

5. Społeczeństwo rzymskie – ustrój społeczny w początkach republiki

a. podział społeczeństwa rzymskiego na dwie grupy:

patrycjuszy – uprzywilejowana grupa wyższa

plebejuszy – grupa niższa – pozbawiona większości praw

b. walka plebejuszy o równouprawnienie – skuteczną formą walki była secesja – opuszczenie miasta przez plebejuszy

c. plebejusze wywalczyli prawo posiadania odrębnego urzędnika – trybuna ludowego

– miał bronić praw plebejuszy

– miał prawo weta – sprzeciwu unieważniającego decyzję władz

d. plebejusze wywalczyli dostęp do urzędów

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"