Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

16. Upadek republiki w Rzymie

 

1. Przejawy kryzysu republiki w Rzymie

a. przemiany gospodarcze i społeczne

rozwój latyfundiów  – wielkich majątków ziemskich

– upadek drobnych gospodarstw rolnych

– zmniejszenie się liczby samodzielnych gospodarczo chłopów

wzrost liczby proletariatu – warstwy społecznej, składającej się obywateli rzymskich nieposiadających stałych źródeł dochodu

– wzrost liczby niewolników

b. pozbawiony dochodów proletariat stał się narzędziem walki politycznej najbogatszych Rzymian

c. reforma wojskowa konsula Mariusza

– zastąpienie armii obywatelskiej wojskiem zawodowym

– wojsko zawodowe było bardziej wierne swoim wodzom niż państwu

2. Powstanie Spartakusa

a. sytuacja niewolników w Rzymie

– część niewolników żyła wygodnie w domach swoich właścicieli

– w bardzo ciężkich warunkach żyli niewolnicy pracujący w kopalniach i latyfundiach

– niewolnicy byli pozbawieni wszelkich praw

– niewolnika obdarzonego wolnością nazywano wyzwoleńcem

gladiatorzy byli niewolnikami szkolonymi do walki na śmierć i życie

b. wybuch powstania gladiatorów pod wodzą Spartakusa73 r. p.n.e.

– do powstania przyłączyli się niewolnicy

– początkowo wojsko Spartakusa odnosiło liczne sukcesy

– powstanie zostało stłumione dopiero po dwóch latach walk

3. Wojna domowa w Rzymie

a. dotychczasowy sposób rządzenia państwem po wielkich podbojach i zwiększeniu jego terytorium okazał się nieskuteczny

b. wielcy wodzowie usiłowali zastąpić go dyktaturą

c. walka o władzę Gajusza Juliusza Cezara

– Gajusz Juliusz Cezar był doświadczonym wodzem, który dokonał podboju Galii

– po jego powrocie do Italii wybuchła wojna domowa o władzę w Rzymie – 49 r. p.n.e.

– dzięki zwycięstwu Cezar skupił w swoim ręku władzę najważniejszych urzędów republikańskich

– zwolennicy powrotu do dawnego ustroju republikańskiego zamordowali go w 44 r. p.n.e.

Rozwiąż quiz

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"