Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

17. Powstanie cesarstwa rzymskiego

 

1. Powstanie cesarstwa

a. po śmierci Gajusza Juliusza Cezara w Rzymie ponownie wybuchła wojna domowa

b. w wojnie tej zwycięstwo odniósł spadkobierca Cezara – Oktawian, których pokonał zwolenników republiki

c. rządy Oktawiana Augusta

– Oktawian August ustanowił nową formę rządów – cesarstwo – były to rządy jednej osoby

– Oktawian August zachował pozory rządów republikańskich – skupił w swoim ręku najważniejsze urzędy (konsula, trybuna ludowego, najwyższego kapłana)

– Oktawian August posługiwał się tytułem pierwszego senatora – dlatego zapoczątkowany przez niego pierwszy okres cesarstwa  nazywamy pryncypatem (od łacińskiego słowa: princeps – pierwszy)

 

2.  Granice imperium

a. w II w. n.e. ostatecznie ustabilizowały się granice cesarstwa rzymskiego

b. terytorium cesarstwa rzymskiego objęło cały basen Morza Śródziemnego

c. w Europie rzekami granicznymi stały się Ren i Dunaj

d. podbój części Brytanii

e. budowa limesu – system obronny granic państwa

 

3. Pokój rzymski

a. Pax Romana – określenie stanu pokoju, który nastał za panowania Oktawiana Augusta po zakończeniu wojen domowych

b dzięki podbojowi wszystkich ziem w basenie Morza

Śródziemnego pokoju doświadczały wszystkie ludy żyjące w granicach imperium

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"