Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

19. Osiągnięcia Rzymian – kultura starożytnego Rzymu

 

1. Na rozwój kultury rzymskiej ogromny wpływ mieli Grecy

a. wykształceni Rzymianie znali język grecki i studiowali literaturę grecką

b. nauczycielami dzieci rzymskich często byli greccy niewolnicy

c. do Rzymu sprowadzano dzieła rzemieślników i artystów greckich

d. rzymscy architekci i rzeźbiarze wzorowali się na dziełach greckich

e. Rzymianie czcili bogów greckich, którym nadawali nowe imiona

 

2. Literatura rzymska

a. Cyceron  – najwybitniejszy mówca rzymski

b. wybitni poeci rzymscy:

–  Wergiliusz [ mozaika: Wergiliusz w otoczeniu muz]

Horacy

– Owidiusz

c. historycy rzymscy

Tytus Liwiusz – autor dzieła Od założenia miasta

Tacyt – autor dzieła pod tytułem Dzieje

– Gajusz Juliusz Cezar – autor dzieła: O wojnie domowej

 

3. Prawo rzymskie

2. Źródła prawa rzymskiego:

a. na początku w Rzymie obowiązywało prawo zwyczajowe

b. w V w. p.n.e. zostało ono spisane – powstało tzw. Prawo XII Tablic

c. Rzymianie wprowadzili podstawowe zasady praworządności:

– „prawo nie działa wstecz”

– „trzeba wysłuchać drugiej strony”

– „nie ma kary bez przestępstwa”

d. w VI w. n.e. na polecenie cesarza Justyniana Wielkiego http://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/pht.gif prawo rzymskie zostało skodyfikowane – spisane w jednym uporządkowanym zbiorze praw

 

 4. Architektura rzymska

a. najważniejsze osiągnięcia techniczne Rzymian:

– zastosowali w swych budowlach łuki, sklepienia i kopuły

– do wznoszenia budowli stosowali beton

b. najważniejsze budowle rzymskie

–  amfiteatr odkryta budowla na planie elipsy lub koła, miejsce walk gladiatorów, (np. Koloseum)

termy –  publiczne łaźnie  [ termy Karakalli]

cyrk – podłużna budowla, w której odbywały się wyścigi rydwanów

– teatr  

– świątynie (największą świątynią rzymską był Panteon)

łuk triumfalny  – budowle w kształcie monumentalnych bram, które wznoszono w celu upamiętnienia wielkich zwycięstw

– sieć dróg

akwedukty – wodociągi http://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/pht.gif

– systemy kanalizacyjne

Rozwiąż quiz

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"