Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

 

Poleć znajomym

 

Spis treści

 

2. Rewolucja neolityczna

1. Przejście od paleolitu do neolitu było tak ważne, że uczeni nazwali je rewolucją neolityczną; proces ten rozpoczął się około 11 tys. lat temu i trwał kilka tysięcy lat

2. Początki neolitu związane były ze zmianami klimatycznymi spowodowanymi końcem epoki lodowcowej; w ich wyniku zmieniała się szata roślinna i świat zwierząt

3. Początki rolnictwa

a. najwcześniej rolnictwo rozwinęło się na obszarze tzw. Żyznego Półksiężyca, który charakterystycznym półkolem rozciągał się  od wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego do Zatoki Perskiej

b. mieszkańcy Żyznego Półksiężyca zbierali dziko rosnące odmiany jęczmienia i pszenicy

c. około 11 tys. lat temu ludzie nauczyli się uprawiać zboża – oznaczało to początek rolnictwa

d. do uprawy ziemi początkowo używano motyki a następnie ciągniętego przez woły radła

e. pierwsi rolnicy oprócz uprawy zbóż zajmowali się również hodowlą zwierząt – pierwszymi udomowionymi zwierzętami były kozy i owce

4. Stałe osadnictwo

a. konieczność magazynowania zebranych zbóż zmusiła ludzi zaniechania koczownictwa i przyjęcia osiadłego trybu życia

b. najstarsze miasta powstały w Jerychu i w Çatal Hüjük (czyt. Czatal hijik)

c. łączenie się ludzi w większe wspólnoty – szczepy i plemiona

5. Postęp technicznych w epoce neolitu

a. dzięki umiejętności wiercenia otworów w kamieniu wytwarzano nowe rodzaje narzędzi – np. kamienne siekierki

b. jednym z najważniejszych wynalazków były kamienne żarna, które służyły do mielenia ziaren zbóż

c. dla człowieka ogromne znaczenie miało opanowanie techniki wyrobu naczyń glinianych, które początkowo były lepione ręcznie, a następnie wytwarzane przy pomocy koła garncarskiego

d. postęp przyczynił się do podziału pracy – oprócz rolnictwa wyodrębniły się rzemiosło i handel

6. Początki metalurgii

a. nabycie przez ludzi umiejętności pozyskiwania metali z rud metali - skał lub minerałów zawierających związki metali

b. brąz to stop miedzi (90%) i cyny (10%)

c. umiejętność wytapiana metali pozwoliła ludziom na odlewanie z nich przedmiotów o znacznie bardziej użytecznych kształtach niż kamiennych oraz znacznie od nich trwalszych

 

Rozwiąż quiz

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"