Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

21. Upadek cesarstwa zachodniego

 

1. Kryzys cesarstwa rzymskiego w III w. n.e.

a. zagrożenie zewnętrzne

– najazdy barbarzyńców

– porażki w walkach z Persją

b. upadek autorytetu cesarzy

– o obsadzie tronu  często decydowali żołnierze

– częste zmiany na tronie i bardzo krótkotrwałe rządy

 

2. Reformy Dioklecjana (lata panowania: 284-305 r. n.e.)

a. reorganizacja armii

b. reforma podatkowa – zróżnicował podatki ze względu na typ i jakość gruntów

c. nie udała się próba wprowadzenia cen urzędowych

 

3. Wielka wędrówka ludów (mapka)

a. migracja Hunów w drugiej połowie IV w. n.e. rozpoczęła wielką wędrówkę ludów

b. osiedlenie się Wizygotów w granicach Imperium Rzymskiego

– bunt Wizygotów spowodowany złym traktowaniem przez Rzymian

– klęska armii rzymskiej pod Adrianopolem (mapka) – 378 r. n.e. – śmierć cesarza Walensa

– ustępstwa Rzymu na rzecz Wizygotów

 

4. Upadek cesarstwa zachodniego

a. podział cesarstwa rzymskiego między synów Teodozjusza Wielkiego – 395 r. n.e.

– cesarstwo wschodnie ze stolicą w Konstantynopolu otrzymał Arkadiusz

– cesarstwo zachodnie ze stolicą w Rzymie otrzymał Honoriusz

b. najazdy barbarzyńców na cesarstwo zachodnie i powstanie państw barbarzyńskich

– plemiona Wandalów utworzyły państwo w Afryce Północnej

– plemiona Wizygotów utworzyły państwo na Półwyspie Iberyjskim (Półwysep Pirenejski)

c. likwidacja cesarstwa na Zachodzie

– detronizacja Romulusa Augustulusa

– objęcie władzy przez germańskiego wodza Odoakra476 r.

Rok 476 uznawany jest za datę upadku cesarstwa zachodniego oraz koniec starożytności

 

Galeria ilustracji

 

Historia w źródłach:

Hunowie

Rozwiąż quiz

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"