Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

22. Barbarzyńcy, biskupi i opaci – znaczenie Kościoła we wczesnym średniowieczu

 

1. Królestwa barbarzyńskie na gruzach cesarstwa zachodniego

a. państwa germańskie utworzone w V i VI wieku

– państwo Ostrogotów w Italii

– państwo Wizygotów na Półwyspie Iberyjskim

– państwo Wandalów w Afryce Północnej

– państwo Franków w Galii

b. cechy charakterystyczne państw germańskich

– na czele państwa stali królowie

– władza królów opierała się na zbrojnej drużynie

– ludność germański i podbita ludność romańska podlegały odrębnemu prawu

– romańska ludność podbita była zobowiązana do płacenia danin

c. większość państw germańskich bardzo szybko upadła pod naporem najeźdźców

 

2. Znaczenie Kościoła we wczesnym średniowieczu

a. w okresie upadku państwa rzymskiego na Zachodzie jedyną instytucją, która zachowała sprawność organizacyjną był Kościół

b. w okresie wędrówek ludów ustalił się prymat papieży (biskupów Rzymu) w świecie chrześcijańskim

c. w czasach upadku cywilizacyjnego na Zachodzie Kościół przyjął rolę jedynego krzewiciela nauki i literatury

– przy biskupstwach powstawały szkoły

– w klasztorach działały skryptoria – pomieszczenia, w których przepisywano księgi

d. powstanie zakonu benedyktyńskiego

– pierwszy klasztor benedyktyński został założony w 529 r. na Monte Cassino przez św. Benedykta z Nursji

– św. Benedykt był również autorem reguły zakonnej – zbioru podstawowych przepisów regulujących codzienne życie zakonników

– benedyktyni żyli we wspólnotach

Spis treści

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"