Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

23. Cesarstwo bizantyjskie

a. powstało w wyniku podziału dawnego cesarstwa rzymskiego część wschodnią i zachodnią

b. cesarstwo bizantyjskie przetrwało najazdy barbarzyńców i rozwijało się nieprzerwanie

c. nazwa Bizancjum  pochodzi od nazwy miasta Byzantion, na miejscu którego został zbudowany Konstantynopol

d. Justynian I Wielki http://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/pht.gif (527-565) dążył do odzyskania ziem cesarstwa zachodniego

– pokonał Wandalów i odzyskał Afrykę Północną

  odzyskał część Hiszpanii

– pokonał Ostrogotów i odzyskał Italię

e. wzrost zagrożenia zewnętrznego  po śmierci Justyniana I Wielkiego

– w drugiej połowie VI w. Bizancjum utraciło Italię

– od północy cesarstwu bizantyjskiemu zaczęli zagrażać Słowianie

– na wschodzie państwa wzrosło zagrożenie ze strony Persji

– w VII w. cesarstwo zaatakowali Arabowie

 

2. Kultura bizantyjska

a. Bizantyjczycy pielęgnowali dorobek kultury antycznej

b. jednym z najważniejszych osiągnięć była kodyfikacja prawa rzymskiego, przeprowadzona na polecenie Justyniana I Wielkiego  – tzw. Kodeksu Justyniana  (Corpus Iuris Civilis)534 r.

c. w literaturze i administracji greka zastąpiła łacinę

d. największym arcydziełem architektury była Hagia Sophia http://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/pht.gif (Kościół Mądrość Boża)

e. malarstwo

ikony – wykonane na desce obrazy przedstawiające Trójcę Świętą

mozaiki

 

3. Rozłam w Kościele

a. rozłamu w Kościele, czyli wielkiej schizmy doszło w 1054 r.

b. w wyniku schizmy wschodniej Kościół uległ podziałowi na:

– Kościół katolicki ze stolicą w Rzymie i papieżem jako jego głową

– Kościół prawosławny ze stolicą w Bizancjum i patriarchą jako jego głową

Spis treści

 

Galeria ilustracji

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"