Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

26. Narodziny feudalnej Europy

 

1. Pogłębianie się rozdrobnienia feudalnego

a. uniezależnianie się hrabstw i marchii od władzy centralnej

b. dotychczasowe scentralizowane monarchie przekształcały się w luźne związki posiadaczy ziemi – feudałów

c. wykształcenie się stosunków lennych

senior – zapewniał wasalowi bezpieczeństwo, opiekę i oddawał ziemię w lenno

wasal   zobowiązany był do wierności, pomocy wojskowej i rady

umowa lenna

lenno – ziemia nadawana wasalowi przez seniora

inwestytura – nadanie lenna wasalowi przez seniora

hołd lenny – składany przez wasala seniorowi

suzeren najwyższy senior

2. Początki Francji

a. objęcie władzy we Francji przez Hugo Kapeta (987-996 r.) – początek dynastii Kapetyngów987 r.

b. na skutek rozdrobnienia feudalnego realna władza Kapetyngów ograniczała się obszarów między Paryżem a Orleanem

c. we Francji obowiązywała zasada „wasal mojego wasala nie jest moim wasalem”

 

3. Początki Rzeszy Niemieckiej

a. państwa niemieckie przekształciły się w  Rzeszę (federację luźno powiązanych państw)

b. po śmierci ostatniego króla z dynastii Karolingów ustanowiono zasadę elekcji – wyboru nowego władcy przez nieliczne grono elektorów

 

4. Cesarstwo Ottonów

1. Panowanie Ottona I Wielkiego (936-973 r.)

a. wzmocnienie władzy monarszej

b. podboje Ottona I Wielkiego

– podbił ziemie Słowian Połabskich – na pobitych terenach utworzył Marchię Wschodnią i Marchię Miśnieńską

– odniósł zwycięstwo nad Węgrami – bitwa nad rzeką Lech 955 r.

c. w  962 r. Otton I  został koronowany na cesarza

 

5. Najazdy Wikingów

a. Wikingowie, zwani również Normanami, byli morskimi rozbójnikami pochodzącymi ze Skandynawii

b. podboje Normanów

–  podbój Rusi i zdobycie władzy książęcej przez Ruryka – początek ruskiej dynastii Rurykowiczów

– zajęcie większości Wysp Brytyjskich

– terytorium państwa Franków – Normandia

b. wzrost potęgi Normandii za panowania Wilhelma I Zdobywcy

– najazd na Anglię – zwycięstwo nad armią Harolda Godwinsona w bitwie pod Hastings1066 r. (Tkanina z Bayeux ).

– zdobycie korony angielskiej przez Wilhelma I Zdobywcę

 

Spis treści

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"