Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

27. Spór cesarstwa z papiestwem o inwestyturę

 

1. Sytuacja Kościoła w X i XI wieku

a. biskupstwa i opactwa były całkowicie uzależnione od władzy seniorów, którzy nadawali im ziemię i dzięki temu decydowali o obsadzie najwyższych urzędów kościelnych

b. dostojnicy kościelni upodabniali swój styl życia do zwyczajów świeckich feudałów

c. sytuację w Kościele pogarszał zwyczaj  symonii, czyli sprzedaży godności kościelnych

d. upadek autorytetu papieży

– godność papieska stała się przedmiotem walk między możnymi rodami włoskimi

– cesarz  Otton I podporządkował papiestwo cesarstwu

 

2. Ruch odnowy życia religijnego

a. opactwo Cluny (czyt.: klini) zapoczątkowało ruch odnowy życia religijnego w klasztorach – tzw. ruch kluniacki

– zwalczanie symonii

– wprowadzenie celibatu księży

b. w XI wieku wprowadzono zasadę wyboru papieża przez kardynałów

 

3. Program reformy Grzegorza VII

a. Grzegorz VII dążył do uwolnienia duchowieństwa od władzy świeckiej oraz jego całkowitego podporządkowania papieżowi

b. reformom Grzegorza VII sprzeciwił się cesarz Henryk IV

a. zwołanie przez Henryka IV synodu do Wormacji (1076 r.)

b. Grzegorz VII obłożył Henryka IV klątwą kościelną

c. Henryka IV, w celu uzyskania zdjęcia klątwy ukorzył się przed papieżem w Canossie1077 r.

d. po zdjęciu klątwy Henryk IV stłumił opozycję i usunął ze stolicy apostolskiej Grzegorza VII

e. w roku 1122 został zawarty Konkordat wormacki

– biskupi i opaci wybierani kanonicznie i zatwierdzani przez papieża – inwestytura duchowna

– cesarz nadaje im dobra lenne związane z ich diecezjami

 

Spis treści

 

Galeria ilustracji

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"