Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

28. Słowianie i ich pierwsze państwa

 

1. Wędrówki Słowian

a. pierwotnymi siedzibami Słowian były zimie leżące nad Dnieprem i dolnym Dunajem

b. na przełomie V i VI w. Słowianie dotarli do Łaby na zachodzie i na Półwysep Bałkański na południu

c. podział Słowian na trzy grupy

wschodnich – plemiona ruskie

zachodnich – plemiona polskie i czeskie

południowych – Chorwaci i Serbowie

 

2. Organizacja Słowian:

a. ród

b. plemię

c. opole – wspólnota sąsiedzka (terytorialna).

d. wiec – zgromadzenie wszystkich wsółplemieńców

e. na czas wojny wybierany był wódz, który z czasem przekształcił się w księcia

 

3. Gospodarka Słowian

a. prymitywne rolnictwo

b. łowiectwo i rybołówstwo

c. hodowla bydła, owiec, kóz i koni

 

4. Państwo Samona

a. państwo zostało utworzone przez kupca frankijskiego Samona w VII w.

b. obejmowało obszar Moraw i Czech

c. rozpadło się po śmierci Samona

 

5. Państwo wielkomorawskie

a. szczyt potęgi osiągnęło w IX w. – podbój: Słowacji, Czech, Śląska, Małopolski i Panonii

b. przyjęcie chrztu w 831 r.

c. nawiązanie stosunków przez Rościsława z Bizancjum

 

d. działalność braci Cyryla (Konstantyn) i Metodego (863 r.)

– wprowadzenie głagolicy pierwszego alfabetu słowiańskiego

– wprowadzenie do liturgii języka słowiańskiego

– po  śmierci Metodego język słowiański został usunięty z liturgii

e. upadek państwa wielkomorawskiego pod naporem Węgrów

f. władzę nad zachodnią częścią państwa wielkomorawskiego ze stolicą w Pradze przejmuje dynastia Przemyślidów

 

6. Ruś Kijowska

a. Najważniejsze ośrodki władzy plemiennej: Nowogród Wielki i Kijów

b. rozwój państwa w X w. pod rządami  dynastii Rurykowiczów – założycielem dynastii Ruryk

c. b. przyjęcie chrztu za pośrednictwem Bizancjum  przez księcia Włodzimierza Wielkiego988 r.

d. Ruś Kijowska znalazła się w obszarze wpływów kultury bizantyjskiej

– wprowadzono cyrylicę – alfabet słowiański, stworzony przez uczniów Cyryla i Metodego

 

Spis treści

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"