Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

29. Początki państwa polskiego

 

1. Rozwój kultury łużyckiej (XV-IV w. p.n.e.) – najlepiej zachowaną osadą obronną  – Biskupin

2. Początki osadnictwa słowiańskiego na ziemiach polskich  – V-VI w. n.e.

3. Osadnictwo słowiańskie na ziemiach polskich jest częściowo znane dzięki  tzw. Geografowi bawarskiemu

4. Organizacja społeczna Słowian na ziemiach polskich:

a. ród – więzy krwi,

b. plemię – więzy krwi,

c. opole – wspólnota sąsiedzka (terytorialna).

d. organizacja grodowa

5. Powstanie państw plemiennych na ziemiach polskich

a. państwo Wiślan z ośrodkiem w Krakowie – powstało w drugiej połowie IX w.

b. państwo Polan z ośrodkiem w Gnieźnie – władzę sprawowała dynastia Piastów

Piast

– Siemowit

– Leszek

– Siemomysł

 

6. Kształtowanie się państwa polskiego za panowania Mieszka I  (962-992 r.)

a. Mieszko I jest pierwszych historycznym władcą Polski

b. organizacja państwa Mieszka I

a. oparciem dla księcia drużyna wojów

b. rozwój sieci grodów i powstawanie przy nich podgrodzi

c. państwo Mieszka I było państwem patrymonialnym – władca traktował państwo jako swoją własność

 

6. Chrzest Mieszka I

a. zawarcie sojuszu z Czechami i  małżeństwo Mieszka I z Dobrawą

b. przyjęcie chrztu w 966 r.

c. skutki przyjęcia chrztu

– chrzest został przyjęty za pośrednictwem Czech – Mieszko uniknął nadmiernych wpływów Niemiec

– Polska stała się członkiem wspólnoty państw chrześcijańskich,

– Mieszko zrównał się z innymi władcami chrześcijańskimi

– Polska znalazła się w zachodnim kręgu cywilizacyjnym – przyjęcie alfabetu łacińskiego

d. utworzenie biskupstwa misyjnego w Poznaniu – biskup Jordan

 

7. Kształtowanie się terytorium państwa polskiego za panowania Mieszka I

a. podbój Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza

b. wojny z Wieletami o wpływy na Pomorzu Zachodnim (Wichman)

c. zwycięska bitwa pod Cedynią z wojskami margrabiego Hodona – 972 r.

d. opanowanie ziemi lubuskiej – uzyskanie granicy z Niemcami

e.  małżeństwo z Odą – córka rządcy marchii północnej (po śmierci Dobrawy)

f. zerwanie sojuszu z Czechami i odebranie im Śląska

g. przyłączenie ziemi krakowskiej

 

8. Dagome iudex

a. pierwszy dokument określający granice państwa polskiego

b. powierzenie państwa opiece papieskiej

 

Spis treści

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"