Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii

 
 

Poleć znajomym

 

Spis treści

 

3. Starożytna Mezopotamia

1. Pod pojęciem cywilizacji rozumiemy najwyższy poziom organizacji społeczeństw. Charakteryzuje go określony poziomem kultury materialnej i stopień rozwoju organizacji społecznych.

2. Mezopotamia to obszar położony w dorzeczu Eufratu i Tygrysu o suchym i gorącym klimacie

3. Sumerowie

a. lud semicki, który osiedlił się w Mezopotamii około 3500 r. p.n.e.

b. tworzyli tzw. miasta-państwa

4. Babilonia

a. okres świetności za panowania Hammurabiego – XVIII w. p.n.e.

b. podboje Babilonii za panowania Nabuchodonozora II – panował na przełomie VII i VI w.

5. Asyria – dzięki potędze silnej armii stworzyła potężne imperium – Sargon II Wielki

6. Osiągnięcia cywilizacyjne Mezopotamii

pismo klinowe – pisano drewnianym rylcem na glinianych tabliczkach

– budowa kanałów irygacyjnych (nawadniających)

– ustanowienie tzw. Kodeksu Hammurabiego

– wynalezienie koła

– wysoki poziom architektury – budowa pałaców i świątyń (zigguraty, Brama Isztar) – głównym budulcem gliniane cegły

– budowa miast o zwartej zabudowie

– opracowanie systemu miar (łokieć) i wag (talent)

– dobowy pomiar czasu – podział doby na 24 godziny i godziny na 60 minut

– wysoki poziom astronomii, czyli nauki zajmującej się budową wszechświata i ciałami niebieskimi – stworzenie kalendarza o cyklu księżycowym

7. Wierzenia mieszkańców Mezopotamii

a. mieszkańcy Mezopotamii czcili wielu bogów – politeizm

b. wiara we wpływ gwiazd na losy człowieka – rozwój astrologii, czyli wróżbiarstwa na podstawie układu ciał niebieskich

c. najważniejsi bogowie:

Marduk

Isztar

 

Rozwiąż quiz

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"