Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

 

Spis treści

 

3. Starożytna Mezopotamia

1. Pod pojęciem cywilizacji rozumiemy najwyższy poziom organizacji społeczeństw. Charakteryzuje go określony poziomem kultury materialnej i stopień rozwoju organizacji społecznych.

2. Mezopotamia to obszar położony w dorzeczu Eufratu i Tygrysu o suchym i gorącym klimacie

3. Sumerowie

a. lud semicki, który osiedlił się w Mezopotamii około 3500 r. p.n.e.

b. tworzyli tzw. miasta-państwa

4. Babilonia

a. okres świetności za panowania Hammurabiego – XVIII w. p.n.e.

b. podboje Babilonii za panowania Nabuchodonozora II – panował na przełomie VII i VI w.

5. Asyria – dzięki potędze silnej armii stworzyła potężne imperium – Sargon II Wielki

6. Osiągnięcia cywilizacyjne Mezopotamii

pismo klinowe – pisano drewnianym rylcem na glinianych tabliczkach

– budowa kanałów irygacyjnych (nawadniających)

– ustanowienie tzw. Kodeksu Hammurabiego

– wynalezienie koła

– wysoki poziom architektury – budowa pałaców i świątyń (zigguraty, Brama Isztar) – głównym budulcem gliniane cegły

– budowa miast o zwartej zabudowie

– opracowanie systemu miar (łokieć) i wag (talent)

– dobowy pomiar czasu – podział doby na 24 godziny i godziny na 60 minut

– wysoki poziom astronomii, czyli nauki zajmującej się budową wszechświata i ciałami niebieskimi – stworzenie kalendarza o cyklu księżycowym

7. Wierzenia mieszkańców Mezopotamii

a. mieszkańcy Mezopotamii czcili wielu bogów – politeizm

b. wiara we wpływ gwiazd na losy człowieka – rozwój astrologii, czyli wróżbiarstwa na podstawie układu ciał niebieskich

c. najważniejsi bogowie:

Marduk

Isztar

 

Rozwiąż quiz

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"