Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

30. Polska pod panowaniem Bolesława Chrobrego

 

1. Przejęcie władzy przez Bolesława Chrobrego po śmierci Mieszka I  – 992 r.

 

2. Chrystianizacja kraju i działalność misyjna

a. rozwój sieci kościołów w Polsce

b. męczeńska śmierć biskupa Wojciecha podczas misji chrystianizacyjnej do Prusów

c. kanonizacja biskupa Wojciecha – Gniezno stało się  celem pielgrzymek

 

3. Zjazd gnieźnieński

a. pielgrzymka Ottona III do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie – 1000 r.

b. ustanowienie metropolii gnieźnieńskiej

– arcybiskupem został brat św. Wojciecha –  Radzim Gaudenty

– Gniezno zostało siedzibą arcybiskupstwa

– trzy nowe biskupstwa w Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu zostały włączone do metropolii gnieźnieńskiej

biskupstwo poznańskie zachowuje niezależność do śmierci biskupa Ungera

c. Otton III uznał  Polskę za jeden z członów uniwersalnego cesarstwa

d. Otton III przekazał Bolesławowi Chrobremu władzę nad Kościołem w Polsce

 

4. Ekspansja terytorialna za Bolesława I Chrobrego

1.  Stosunki polsko-niemieckie pogorszyły się  po śmierci Ottona III i wstąpieniu na tron Henryka II

2. Wybuch wieloletniego konfliktu polsko-niemieckiego (1002-1018)

a. zajęcie przez Bolesława I Chrobrego Łużyc, Milska i Miśni

b. opanowania przez Bolesława Chrobrego  Czech, Moraw i Słowacji

c. obrona Niemczy – 1017 r.

d. wojny polsko-niemieckie zakończył pokój w Budziszynie1018 r.

– Polska zachowała Milsko i Łużyce

– cesarz zobowiązał się do udzielenia posiłków Bolesławowi I Chrobremu na planowaną wyprawę kijowską

e. wyprawa kijowska1018 r.

– pozbawienie władzy Jarosława Mądrego i osadzenie na tronie kijowskim Świętopełka – zięcia Bolesława Chrobrego

– przyłączenie Grodów Czerwieńskich do Polski

 

5. Koronacja królewska Bolesława I Chrobrego – 1025 r.

a. wzmocnienie pozycji władcy

b. podkreślenie suwerenności Polski

c. zrównanie władcy Polski z królami niemieckimi

 

Spis treści

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"