Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

31. Zmienne losy monarchii Piastów – kryzys i odbudowa państwa polskiego

 

1. Upadek państwa polskiego

a. rządy Mieszka II  (1025-1034)

– koronacja królewska Mieszka II w 1015 r.

– Mieszko II starał się kontynuować agresywną politykę Bolesława Chrobrego

– wspólny najazd Niemiec (Konrad II) i Rusi (Jarosław Mądry) oraz Czech na Polskę

– Polska utraciła Grody Czerwińskie, Morawy oraz Milsko i Łużyce

b przejęcie władzy w Polsce przez brata Mieszka II – Bezpryma

– Bezprym zrezygnował z korony królewskiej i odesłał insygnia koronacyjne do Niemiec

– Mieszko II musiał uciekać z kraju

c. powrót Mieszka II do kraju po śmierci Bezpryma

– Mieszko II otrzymał wsparcie Niemiec i Rusi

– Mieszko II musiał zrezygnować z tytułu królewskiego

 

2. Upadek władzy centralnej po śmierci Mieszka II w 1034 r.

a. uniezależnienie się Mazowsza  pod rządami Miecława

b. bunt ludowy i powrót do pogaństwa

c. najazd księcia czeskiego Brzetysława1039 r.

– Czesi wywieźli relikwie św. Wojciecha

– Śląsk został wcielony do Czech

– zniszczeniu uległy najważniejsze grody

 

3. Panowanie Kazimierza I Odnowiciela  (1039-1058)

a. Kazimierz odzyskał władzę w Polsce dzięki wsparciu cesarza  niemieckiego

b. odbudowa państwa przez Kazimierza Odnowiciela

– przeniósł swoją główną siedzibę do Krakowa

– odzyskał Mazowsze i Śląsk

– odbudował sieć grodów oraz rozpoczął odbudowę kościołów i klasztorów

 

4. Panowanie Bolesława II Śmiałego  (1058-1079)

a. polityka wewnętrzna

–  dokończył odbudowę aparatu władzy po okresie kryzysu

– odbudował metropolię gnieźnieńską

– dokonał licznych nadań dla instytucji kościelnych

– w sporze o inwestyturę poparł papieża Grzegorza VII

b. Bolesław II prowadził aktywną politykę zagraniczną

– zaprzestał płacenia trybutu Czechom ze Śląska

– osadził na tronie węgierskim własnego kandydata

– osadzenie na tronie kijowskim Izasława

– ingerował w spory wewnętrzne w Niemczech

c. poparł papieża Grzegorza VII w jego sporze z Henrykiem IV

d. w roku 1076 Bolesław II Śmiały koronował się na króla Polski

e. upadek Bolesława II Szczodrego

– konflikt Bolesława II Śmiałego z biskupem Stanisławem ze Szczepanowa1079 r.

– egzekucja biskupa Stanisława spowodowała bunt możnych

– w wyniku buntu możnych Bolesław II Śmiały musiał uciekać z kraju – zmarł na wygnaniu 

 

5. Osłabienie państwa za panowania Władysława I Hermana (1079-1102)

a. Spadek międzynarodowego znaczenia Polski

– rezygnacja z koronacji

– bierność w polityce zagranicznej

b. decentralizacja władzy

– wzrost znaczenia możnych

– rządy w imieniu Władysława I Hermana sprawował wojewoda Sieciech

– podział kraju między Władysława I Hermana i jego synów – Zbigniewa i Bolesława 1097 r.

 

Spis treści

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"