Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

32. Wyprawy krzyżowe

 

I. Geneza krucjat

1. Chrześcijanie od wczesnego średniowiecza toczyli walki z muzułmanami na Półwyspie Iberyjskim (Półwysep Pirenejski)

2. Sytuacja w Ziemi Świętej

a. Ziemia Święta była dla chrześcijan ważnym celem pielgrzymek – Kalwaria i Grób Pański w Jerozolimie.

b. od połowy VII w. Ziemia Święta znajdowała się pod panowaniem muzułmanów

– do połowy XI w. była pod panowaniem arabskim kalifat bagdadzki

w połowie XI w.  została opanowana przez Turków seldżuckich – utrudniali chrześcijanom dostęp do miejsc świętych

c. po opanowaniu Anatolii, Palestyny i Syrii Turcy bezpośrednio zagrozili cesarstwu bizantyjskiemu

3. Apel papieża Urbana II na synodzie w Clermont (czytaj klermą) – 1095 r.

a. papież wezwał chrześcijan do walki z muzułmanami w celu wsparcia Bizancjum i odzyskania Ziemi Świętej

b. dla papieża krucjaty były również sposobem na zwiększenie autorytetu i znaczenia papiestwa

c. uczestnikom przyobiecał bogate łupy wojenne i zbawienie po śmierci

d. uczestnicy krucjat liczyli również na zdobycie nowych ziem

 

II. Przebieg krucjat

1. Pierwsza krucjata – „ludowa” – 1096 r.

a. masowo wzięli w niej udział chłopi

b. nieprzygotowany do długiej wyprwy tłum dopuszczał się licznych rabunków i pogromów żydowskich

c. wyprawa została rozgromiona w Anatolii prze wojska tureckie

2. Pierwsza wypraw rycerska  (1096-1099 r.)

a. w wyprawie wzięło udział 40-60 tys. rycerzy

b. w 1099 r. krzyżowcy zdobyli Jerozolimę

c. na odzyskanych ziemiach powstało Królestwao Jerozolimskie

d. w celu ochrony pielgrzymów i obrony Ziemi Świętej utworzono zakony rycerskie:

a. templariuszy

b. joannitów

c. Krzyżaków

3. Klęska wypraw krzyżowych

a. łącznie odbyło się osiem krucjat

b. upadek Akki 1291 r. – ostatniej twierdzy krzyżowców w Ziemi Świętej

 

V. Skutki wypraw krzyżowych

1. Pod względem politycznym krucjaty zakończyły się klęską

a. papiestwo nie osiągnęło podstawowych celów

b. rozbito cesarstwo bizantyjskie

c. śmierć tysięcy ludzi

2. Wyprawy krzyżowe przyczyniły się do rozwoju gospodarczego

– nastąpił rozwój handlu

– wzrosło znaczenia pieniądza w obrocie handlowym

3. Krucjaty przyczyniły się również do wymiany kulturowej między światem chrześcijańskim i muzułmańskim

 

Galeria ilustracji

 

Spis treści

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"