Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

 

Spis treści

 

5. Początki Izraela

1. Zgodnie z tradycją biblijną „założycielami narodu” (patriarchami) byli Abraham, Izaak i Jakub

2. Koczownicze plemiona Izraelitów pod przywództwem Mojżesza  w 2. połowie XIII w. p.n.e. osiedliły się w Kanaan – (dzisiejsza Palestyna)

3. Gospodarka Izraelitów

a. rozwój rolnictwa wzdłuż wybrzeża morza i rzeki Jordan

b. rozwój pasterstwa na obszarach półpustynnych

c. rozwój handlu – miasta położone na skrzyżowaniu szlaków handlowych

3. Państwo żydowskie

a. czasy sędziówteokracja (ustrój państwowy, w którym najwyższą władzę sprawują kapłani)

b. powstanie królestwa żydowskiego w XI w. p.n.e. – panowanie Saula, Dawida

c. panowanie Salomona – X w. p.n.e.

– rozkwit gospodarczy kraju (rozwój rolnictwa i handlu, rozwój infrastruktury – urządzenia zapewniające rozwój gospodarki)

– budowa Świątyni Jerozolimskiej – tzw. Świątynia Salomona

4. Rozpad państwa po śmierci Salomona

a. Izrael

b. Judea ze stolicą w Jerozolimie

5. Upadek państw żydowskich

a. podbój Izraela przez Asyryjczyków

b. po upadku Asyrii Izrael i Judę podbiła Babilonia – VI w. p.n.e.

c. wybuch i upadek powstania antybabilońskiego – VI. w. p.n.e.

– przesiedlenie częśći Żydów do Babilonii – tzw. niewola babilońska

– zburzenie Świątyni SalomonaVI w. p.n.e.

– Świątynia Jerozolimska została odbudowana (tzw. Druga Świątynia)  i ponownie zniszczona w czasach rzymskich

6. Religia Izraelitów

a. religią wyznawaną przez Żydów był judaizm – wiara w jedynego Boga – Jahwe

b. źródła wiary i wiedzy religijnej w judaizmie

BibliaStary Testament

Tora – pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu

Dekalog – dziesięcioro przykazań nadanych przez Boga Mojżeszowi

Talmud – zbiór komentarzy do Tory

c. działalność proroków

d. symbole judaizmu

synagoga – miejsce modlitw

Arka Przymierza – miejsce przechowywania tablic z Dziesięciorgiem Przykazań

Ściana Płaczu – jedyna pozostałość po zburzonej Świątyni Jerozolimskiej

– Menora – siedmioramienny świecznik

e. najważniejsze święta żydowskie:

– szabat – siódmy dzień tygodnia

– pascha – obchodzona raz w roku na pamiątkę wyjścia Żydów z Egiptu

 

Rozwiąż quiz

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"