Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

 

Spis treści

 

8. Droga Aten do demokracji

 

1. Ateny – jedna z największych poleis greckich

2. Pierwsze reformy polityczne

a. ustawodawstwo Drakona – (drakońskie prawo – prawo bardzo surowe) – VII w. p.n.e.

b. reformy Solona – początek VI w. p.n.e.

– umorzył długi

– wprowadził zakaz zaciągania długów pod zastaw dłużnika i jego rodziny

– podzielił obywateli na 4 klasy majątkowe

3. Rządy tyrana Pizystrata i jego synów – koniec VI w. p.n.e.

 

4. Ustanowienie demokracji w Atenach

a. demokracja – rządy ludu

b. reformy Klejstenesa – 508/507 r. p.n.e.

c. cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej po reformach Klejstenesa:

– każdy obywatel mógł uczestniczyć w życiu politycznym

polityka – działalności polegającej na uczestniczeniu w rządzeniu państwem

– każdy obywatel mógł uczestniczyć w Zgromadzeniu Ludowym, na którym wybierano podejmowano najważniejsze decyzje

– działalność Rady Pięciuset

– najważniejszymi urzędnikami byli stratedzy, którzy kierowali bieżącą polityką państwa i dowodzili wojskiem

– Ateńczycy usuwali zbyt ambitnych polityków z państwa – służyło do tego głosowanie zwane ostracyzmem

– podczas Zgromadzeń Ludowych dużą rolę odgrywali demagodzy – utalentowani mówcy, którzy potrafili przekonać Ateńczyków do swoich poglądów

d. działalność Peryklesa

– Perykles był jednym najwybitniejszych polityków starożytnej Grecji

– wprowadził diety za udział w Zgromadzeniu Ludowym, dlatego mogli w nim uczestniczyć również obywatele niezamożni

Rozwiąż quiz

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"