Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

 

Spis treści

 

9. Starożytna Sparta

 

1. Początki Sparty

a. za legendarnego założyciela Sparty uchodzi Likurg – IX w. p.n.e.

b. połączenie się czterech osad leżących w Lakonii w jedną polis

c. podbój sąsiednich ziem – opanowali prawie cały Peloponez

d. utworzenie Związku Peloponeskiego – organizacji zrzeszającej państwa leżące na Półwyspie Peloponeskim

 

2. Dzieje polityczne Sparty

a. udział w wojnie z Persją – pierwsza połowa V w. p.n.e.

b. wojna z Atenami o hegemonię (przywództwo, dominację) w Grecji – tzw. wojna peloponeska – druga połowa V w.  p.n.e.

 

3. Ustrój polityczny Sparty

a. zgromadzenie ludowe

b. dwóch królów – dowodzili wojskiem oraz pełnili funkcje religijne

c. pięciu eforów – najważniejsi urzędnicy

d. rada starszych – geruzja (składała się z 28 gerontów oraz dwóch królów)

 

4. Ustrój społeczny Sparty

a. Spartiaci – warstwa uprzywilejowana

– jako jedyni posiadali pełnię praw obywatelskich

– byli zobowiązani do służby wojskowej

– całe ich życie było podporządkowane obowiązkom wojskowym (mogli się ożenić po 20 roku życia, ale do 30 roku życia mieszkali w koszarach)

b. periojkowie – wolni, ale pozbawieni praw politycznych mieszkańcy Sparty

c. heloci – pozbawieni wszelkich praw niewolnicy uprawiający ziemię

 

5. Wojskowość spartańska

a. hoplici – ciężkozbrojna piechota

b. falanga – zwarty szyk bojowy, w którym walczyli hoplici

c. Spartanie czcili zasłużonych żołnierzy a pogardzali tymi, którzy zawiedli

 

6. Wychowanie spartańskie

a. wychowanie młodzieży było całkowicie podporządkowane

b. tzw. spartańskie warunki życia – bardzko skromne

c. lakoniczny sposób wypowiadania się – zwięzły i konkretny

Rozwiąż quiz

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"