Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

II. 18. Panowanie dynastii Wazów w Polsce

 

1. Elekcja po śmierci Stefana Batorego

a. podwójna elekcja 1587 r.

– stronnictwo Jana Zamojskiego  wybrało Zygmunta III Wazę

– część szlachty wybrała –  Maksymiliana II Habsburga

– wojna domowa o władzę w Polsce – klęska Maksymiliana pod Byczyną1588 r.

b. Zygmunt III Waza był królem Polski i Szwecji

 

2. Początek wojen polsko szwedzkich 

 

3. Rokosz Zebrzydowskiego (1606-1609)

a. zwycięstwo wojsk królewskich w bitwie pod Guzowem1607 r.

b. ugoda rokoszan z królem

– amnestia dla rokoszan

– rezygnacja króla z reform

 

4. Panowanie Władysława IV  (1632-1648)

 

5. Panowanie Jana II Kazimierza   (1648-1668)

 

6. Cechy charakterystyczne monarchii elekcyjnej w Polsce

a. elekcja viritim – prawo udziału w elekcji miał każdy szlachcic

b. okres bezkrólewia

– zawiązywanie przez szlachtę konfederacji

– głowę państwa zastępował prymas jako interrex

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"