Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

II. 19. Wojny Rzeczypospolitej z Rosją

 

1. Sytuacja w państwie moskiewskim na przełomie XVI i XVII w.

a. wzrost potęgi państwa moskiewskiego

– rozwój terytorialny państwa – podboje

– w państwie moskiewskim została ustanowiona władza absolutna zwana samodzierżawiem

Iwan IV Groźny przyjął tytuł cara

b. kryzys wewnętrzny w Rosji po śmierci Iwana IV Groźnego

wielka smuta w Rosji (1598-1613 r.)

dymitriada (1604-1606) – objęcie władzy przez Dymitra Samozwańca – przy wsparciu części bojarów

– ślub Dymitra Samozwańca z Maryną Mniszchówną – Dymitr otrzymał pomoc polskich magnatów

– zabójstwo Dymitra I i objęcie władzy przez  Wasyla Szujskiego  (1606 r.)

 

2. Wyprawa polska na Moskwę (1610-1612 r.)

a. przyczyny podjęcia decyzji przez Zygmunta III Wazę   w sprawy wewnętrzne Rosji

– zawarcie sojuszu przez Wasyla Szujskiego ze Szwecją o wyraźnie antypolskim charakterze

– propozycja części bojarów oddania tronu carskiego Władysławowi – synowi Zygmunta III Wazy

b. przebieg interwencji polskiej w Rosji

– oblężenie Smoleńska

– zwycięstwo polskie pod Kłuszynem (hetman Stanisław Żółkiewski) – 1610 r.

– wkroczenie wojsk polskich pod dowództwem hetmana Stefana Żółkiewskiego do Moskwy

c. antypolskie powstanie w Moskwie – 1611 r.

– kapitulacja polskiej załogi Kremla

– objęcie tronu carskiego przez Michała Romanowa – początek dynastii Romanowów (1613 r.)

– objęcie władzy przez Michała Romanowa zakończyło okres wielkiej smuty w Rojsi

d. zawarcie polsko-rosyjskiego rozejmu w Dywilinie – 1619 r. – Polska otrzymała ziemie: czernihowską, smoleńską i siewierską

e. warunki rozejmu w Dywilinie z niewielkimi zmianami na korzyść Rosji zostały potwierdzone pokojem w Polanowie (1634 r.)

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"