Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

II. 21. Wojny polsko-szwedzkie w XVII wieku

 

1. Przyczyny wojen polsko-szwedzkich

a. dążenie Zygmunta III Wazy do odzyskania tronu szwedzkiego, którego został pozbawionych przez protestancką linię Wazów

b. Szwecja pod panowaniem Gustawa II Adolfa dążyła do dominacji na Bałtyku

 

2. Wojna o Inflanty

a. na początku XVII w. Szwedzi opanowali Inflanty aż do Dźwiny

b. zwycięstwo wojsk polskich pod Kircholmem (1605 r.)  – Jan Karol Chodkiewicz

c. zawarcie rozejmu – Inflanty zostały przy Szwecji

d. rozejm w Mitawie (1622 r.) – utrata przez Polskę Inflant po Dźwinę warz z Rygą

 

3. Walka o ujście Wisły (1626-1629)

a.  wojska szwedzkie zajęły  Prusy Królewskie

b. flota szwedzka przystąpiła do blokady portu gdańskiego

c. flota polska pokonała flotę szwedzką w morskiej bitwie pod Oliwą  (1627 r.)

d. wojska polskie pokonały Szwedów pod Trzcianą (1629 r.) – hetman  Stanisław Koniecpolski

e. w 1629 r. zawarto rozejm w Starym Targu (Altmarku)

– Szwecja przejęła wszystkie porty z wyjątkiem Gdańska, Królewca i Pucka

– Szwedzi nałożyli wysokie cła na handel gdański

f. w 1635 r. zawarto nowy rozejm w Sztumskiej Wsi

– Polska odzyskała wszystkie straty poniesione w Starym Targu

 

3. Potop szwedzki

a. geneza potopu szwedzkiego

– Szwedów zachęciło osłabienie Polski spowodowane wojnami z Kozakami i Rosją

– król szwedzki Karol X Gustaw dążył do opanowania przez Szwecję całego wybrzeża Bałtyku 

b. początek działań wojennych – zwycięstwa szwedzkie

– wojska polskie skapitulowały bez walki pod Ujściem

– Janusz Radziwiłł oddał Litwę pod panowanie Karola X Gustawa

–  Jan II Kazimierz schronił się na Śląsku

– kapitulacja załogi Krakowa (

c. łamanie przez Szwedów praw szlacheckich i rabunkowa gospodarka wojsk szwedzkich przyczyniły się do wzrostu oporu wobec panowania szwedzkiego w Polsce

nasilenie się oporu przeciw panowaniu szwedzkiemu w Polsce

– punktem zwrotnym w wojnie było bezskuteczne oblężenie przez wojska szwedzkie klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie (18 XI-27 XII 1655 r.) – przeor Augustyn Kordecki

– rozwój ruchu partyzanckiego – wojna szarpana Stefan Czarniecki

– zawiązanie przez część szlachty konfederacji tyszowieckiej w obronie króla Jana II Kazimierza

– powrót Jana II Kazimierza do Polski

d. działania dyplomatyczne

– traktat rozbiorowy w Radnot (1656 r.) – plan podziału Polski między sąsiadów

układy welawsko-bydgoskie (1657 r.) Polska przyznała Fryderykowi Wilhelmowi Hohenzollernowi pełną suwerenność w Prusach Książęcych

– zbudowanie przez Polskę sojuszu antyszwedzkiego

e. końcowa faza wojny

– porażka wojsk polskich w trzydniowej bitwie pod WarszawąJan II Kazimierz (VII 1656 r.)

– wyprawa korpusu Stefana Czarneckiego z pomocą dla Danii

f.  pokój w Oliwie 1660 r.

– Szwecja zachowała większość Inflant

– Polska odzyskała część Inflant z Dyneburgiem

– potwierdzenie przez Polskę niezależności Prus Książęcych

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"