Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

II. 22. Kryzys Rzeczypospolitej w XVII w.

 

1. Skutki wojen

a. duże straty demograficzne – zginęło lub zmarło około 1/3 ludności

b. ogromne zniszczenia miast i wsi

c. brak rąk do pracy przyczynił się do pogorszenia warunków życia chłopów

– wzrósł wymiar pańszczyzny

– uległo zaostrzeniu poddaństwo chłopów

 

2. Kryzys polityczny

a. niepłacone wojsko zawiązywało konfederacje – zbrojne związki, których celem była wspólna walka

b. rokosz Lubomirskiego – konfederacja przeciwko królowi Janowi Kazimierzowi – 1665 r.

c. abdykacja (rezygnacja z tronu) Jana II Kazimierza

d. elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego (lata panowania: 1669-1673 r.)

e. kryzys parlamentaryzmu polskiego

– nadużywania liberum veto („wolne nie pozwalam”)

– nagminne zrywanie sejmów – sejm walny po raz pierwszy został zerwany w 1652 r.

f. silny opór szlachty przed uszczupleniem tzw. złotej wolności szlacheckiej

 

3. Wzrost znaczenia magnaterii – najzamożniejszej warstwy szlacheckiej (arystokracji)

a. magnaci posiadali ogromne majątki, które nazywamy latyfundiami

b. część magnatów utrzymywała prywatne wojsko i otaczała się drobną szlachtą – klientami

c. wzrost znaczenia magnaterii spowodował, że demokracja szlachecka przekształciła się w oligarchię magnacką, czyli system polityczny, w którym władza spoczywa w rękach nielicznej grupy magnatów

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"