Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

II. 23. Wojny Rzeczypospolitej z Turcją

 

1. Przyczyny wojen polsko-tureckich

a. Kozaków najeżdżali na ziemie tureckie

b. polscy magnaci ingerowali w wewnętrzne sprawy Mołdawii (lennik Turcji)

c. Tatarzy najeżdżali na ziemie polskie

d. poparcie króla Polski Zygmunta III Wazy   dla Habsburgów, którzy byli w konflikcie z Turcją

 

2. Wojna z Turcją w latach 1620-1621

a. wkroczenie wojsk polskich pod dowództwem hetmana Stefana Żółkiewskiego do Mołdawii

– klęska wojsk polskich pod Cecorą1620 r.

– śmierć hetmana Stanisław Żółkiewskiego

b. wyprawa turecka na Polskę i obrona obozu warownego pod Chocimiem1621 r. (Jan Karol Chodkiewicz)

b. zawarcie pokoju pod Chocimiem

– granice pozostały bez zmian

– Polska zobowiązała się powstrzymywać najazdy kozackie na ziemie tureckie, a Turcy – tatarskie na Polskę

 

3. Wojna polsko-turecka w latach 1672-1673

a. w Polsce panował Michał Korybut Wiśniewski

b. powodem wybuchu wojny zaborcza polityka sułtana Mehmeda IV

c. przebieg wojny

– zajęcie przez wojska tureckie Kamieńca Podolskiego1672 r.

rozejm w Buczaczu – Polska oddała Turcji województwa podolskie, bracławskie i pozostałości kijowskiego i zobowiązała się do zapłacenia haraczu

– zwycięstwo wojsk polskich hetmana Jana Sobieskiego  pod Chocimiem1673 r.

d. wznowienie wojny i rozejm w Żurawnie 1676 r.

– Polska odzyskała część prawobrzeżnej Ukrainy

– Turcja otrzymała Podole i Bracławszczyzna, ale zrezygnowała z haraczu

 

4. Odsiecz wiedeńska  i zakończenie wojen polsko-tureckich

a. dzięki zwycięstwu pod Chocimiem Jan Sobieski został wybrany na króla Polski

b. wobec zagrożenia tureckiego Polska zawarła sojusz z Habsburgami

c. oblężenie Wiednia przez wojska tureckie pod wodza wielkiego wezyra Kara Mustafy

d. wyprawa wojsk polsko-litewskich pod dowództwem Jana III Sobieskiego z odsieczą Wiednia

e.  zwycięstwo wojsk koalicji antytureckiej w bitwie pod Wiedniem12 IX 1683 r.

f. wojny polsko-tureckie zakończył pokój w Karłowicach zawarty w 1699 r. – Polska odzyskała Podole i Bracławszczyznę

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"