Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

II. 24. Barok w Polsce

 

1. Architektura barokowa w Polsce

a. architektura kościelna

kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie  – wzorowany na kościele il Gesù

kalwarie – Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

b. barokowe budownictwo świeckie

Pałac w Wilanowie

Zamek Królewski w Warszawie (przebudowa)

– zamek Ossolińskich Krzyżtopór pod Ujazdem

 Pałac Krasickich w Warszawie  

2. Rzeźba barokowa w Polsce

a. kolumna Zygmunta

b. pomniki nagrobne

 

3. Polska literatura barokowa

a. poezja

Jan Andrzej Morsztyn

Wacław Potocki Wojna Chocimska

b. pamiętnikarstwo

Jan Chryzostom Pasek

 

4. Nauka i oświata

a. działalność astronoma Jana Heweliusza

b. oświata

– spadek liczby szkół i obniżenie poziomu nauczania

– duża siła oddziaływania kolegiów jezuickich

 

5. Sarmatyzm

a. Ideologia sarmacka – przekonanie o szczególnej roli dziejowej

– mit pochodzenia – przekonanie o pochodzeniu od antycznych Sarmatów

– mit o przedmurzu chrześcijaństwa

– mit o idealnym ustroju państwowym

– mit o spichlerzu Europy

b. kultura sarmacka

– w życiu codziennym charakteryzowała się gościnnością, wystawnością i zamiłowaniem do ceremoniałów

c. orientalizacja gustów – zwłaszcza w zakresie w stroju i broni

d. elementy charakterystyczne sztuki sarmackiej:

– wykształcenie się typu wiejskiej rezydencji magnackiej i dworku szlacheckiego

– duża popularność portretu trumiennego

e. typowe postawy sarmackie

– kult złotej wolności

ksenofobia – niechęć do cudzoziemców wynikające z zagrożenia zewnętrznego

megalomania narodowa i stanowa

– powierzchowna religijność

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"