Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

II. 26. Rewolucja przemysłowa w Anglii

 

1. Rozwój gospodarczy Wielkiej Brytanii w XVIII w.

a. wzrost liczby ludności

b. tzw. rewolucja agrarna w rolnictwie

–  wprowadzenie płodozmianu (uprawa roślin motylkowych i okopowych (koniczyny, ziemniaków i buraków)

– wprowadzenie nowoczesnych narzędzi rolniczych (np. siewnik, młockarnia) 

c. udoskonalenie transportu – budowa mostów i sieci kanałów

d. Wielka Brytania dzięki flocie stała się również potęga handlową

 

2. Najważniejsze wynalazki rewolucji przemysłowej

a. mechanizacja przemysłu włókienniczego

– latające czółenko Johna Kaya

przędzarka mechaniczna

mechaniczny warsztat tkacki

b. skonstruowanie maszyny parowej przez  Jamesa Watta (1769 r.)

c przełom w hutnictwie i obróbce żelaza

– zastosowanie koksu w hutnictwie

– zastosowanie walców mechanicznych

– zastosowanie obrabiarek do metali

 

3.  Społeczne i gospodarcze skutki rewolucji przemysłowej

1. Skutki ekonomiczne

a. industrializacja – uprzemysłowienie

b. urbanizacja – rozwój miast

d. rozwój kapitalizmu

c. skutki społeczne

– powstanie proletariatu fabrycznego

– pogorszenie się warunków życia robotników

– wzrost znaczenia kapitalistów (burżuazji)

 

4. Początki nowoczesnej nauki o ekonomii

a. liberalizm ekonomiczny  – Adam Smith

b. liberalizm ekonomiczny to doktryna ekonomiczna głosząca, że państwo i inne organizacje gospodarcze i polityczne nie powinny ingerować w stosunki gospodarcze

c. cechy charakterystyczne gospodarki wolnorynkowa

wolny rynek

wolna konkurencja

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"