Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

28. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

 

I. Kolonizacja Ameryki Północnej w XVIII w.

1. Rywalizacja z Francją i Hiszpanią

a. zajęcie przez wojska angielskie wszystkich poza Luizjaną posiadłości francuskich

b. do wybuchu wojny o niepodległości w Ameryce Północnej powstało 13 kolonii angielskich

2. Zróżnicowanie gospodarcze kolonii

a. w koloniach północnych rozwijały się drobne gospodarstwa rodzinne – farmy

b. w koloniach południowych rozwijały się wielkie plantacje bawełny i tytoniu

c. rozwój miast portowych na wybrzeżu atlantyckim

Boston

Filadelfia

d. mieszkańcy kolonii byli zróżnicowani pod względem narodowościowym i wyznaniowym

3. Narastanie konfliktu między koloniami a metropolią (państwem będącym właścicielem kolonii)

a. kształtowanie się poczucia wspólnotowości kolonistów

b. powstawanie organów samorządowych

c. w koloniach narastało niezadowolenie spowodowane:

– ograniczaniem przez władze w Londynie działalności gospodarczej w koloniach

– nakładaniem na kolonistów nadmiernych podatków i ceł

– traktowanie kolonii przez Anglię jako źródeł tanich surowców i rynku zbytu dla własnej produkcji

d. wyrzucenie przez kolonistów skrzyń z herbatą do morza – „bostońskie picie herbaty” – 1773 r.

 

II. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1776-1783 r.)

1. Zwołanie przez kolonistów Kongresu Kontynentalnego w Filadelfii – 1774 r.

a. udział przedstawicieli 12 kolonii (bez Georgii)

b. postanowienia Kongresu:

– bojkot towarów angielskich

– utworzenie milicji jako oddziałów samoobrony

2. Obrady II Kongresu Kontynentalnego w Filadelfii

a. powołanie Armii Kontynentalnej z gen. Jerzym Waszyngtonem na czele

c. Deklaracja niepodległości4 VII 1776 r. – jednym z autorów Benjamin Franklin

3. Działania wojenne

a. początkowo oddziały kolonistów podnosiły porażki

b. sytuacja zmieniła się, gdy kolonistom udzieliła pomocy Francja

c. podpisanie pokoju w 1783 r. – Anglia uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych

d. udział Polaków w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Tadeusz Kościuszko

Kazimierz Pułaski (zginął podczas bitwy pod Saratogą)

 

III. Konstytucja Stanów Zjednoczonych

1. Ustanowienie konstytucji – 17 IX 1787 r.

a. konstytucja – ustawa zasadnicza, regulująca ustanawiająca ustrój państwa i najważniejsze normy prawne

b. Stany Zjednoczone były państwem federacyjnym

poszczególne posiadały własne zgromadzenia stanowe i gubernatorów

– rząd federalny obejmował swoim działaniem cały kraj

c. wprowadzenie zasady trójpodziału władzy

d. republikańska forma rządów – głową państwa prezydent

2. Organizacja władz Stanów Zjednoczonych

a. władza ustawodawcza – dwuizbowy Kongres

– Senat – po dwóch członków z każdego stanu wybieranych przez stanowe ciało ustawodawcze

– Izba Reprezentantów – każdy stan wybiera kongresmenów w liczbie proporcjonalnej do liczby mieszkańców

b. władza wykonawcza – wybierany na czteroletnią kadencję prezydent

c. władza sądownicza

Sąd Najwyższy

– sądy federalne

– sądy stanowe

d. prawa obywatelskie – przysługiwały tylko białym mieszkańcom

– wolność wyznania i słowa

– nienaruszalność własności

– prawa polityczne

3. Nierówne traktowanie ludności kolorowej

a. utrzymanie niewolnictwa

b. pozbawienie praw ludności indiańskiej

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"