Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

30. Francja republiką – przemiany polityczne we Francji w latach 1793-1799

 

1. Terror rewolucyjny

a. pogorszenie się sytuacji międzynarodowej Francji po egzekucji Ludwika XVI – przystąpienie antyfrancuskiej koalicji nowych państw

b. mobilizacji Francji do walki z wrogiem zewnętrznym towarzyszyło nasilenie terroru wobec realnych i domniemanych wrogów rewolucji

 

2. Rządy jakobinów

a. jakobini – klub polityczny zrzeszający zwolenników radykalnych reform – przywódcą Maximilien Robespierre

b. utworzenie przez jakobinów Trybunału Rewolucyjnego

c. okres największej fali aresztowań i egzekucji określa się mianem Wielkiego Terroru

d. nadmierny terror doprowadził do antyjakobińskiego przewrotu – Maximilien Robespierre został zgilotynowany

 

3. Objęcie władzy przez Dyrektoriat – rząd składający się z pięciu osób

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"