Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

31. Rzeczpospolita w czasach saskich

 

I. Polska za panowania Augusta II Mocnego

1. Elekcja po śmierci Jana III Sobieskiego  

a. koronacja Augusta II Mocnego 1697 r.

unia personalna Rzeczypospolitej i Saksonii

2. Rzeczpospolita w czasie wojny północnej (1700-1721 r.)

a. w wojnie północnej August II Mocny wziął udział jako elektor saski

b. wkroczenie wojsk szwedzkich do Polski, mimo że Polska formalnie w wojnie nie uczestniczyła

detronizacja Augusta II Mocnego

– wybór Stanisława Leszczyńskiego  na króla Polski

c. upadek dominacji szwedzkiej po klęsce Karola XII pod Połtawą –   1709 r.

– wkroczenie wojsk rosyjskich do Polski

– ucieczka Stanisława Leszczyńskiego

– powrót Augusta II Mocnego na tron polski

d. ogromne zniszczenia wojenne

3. Uzależnienie Polski od Rosji

a. Sejm Niemy1717 r.

– nie dopuszczono do głosu żadnego posła

– ograniczenie uprawnień króla

– ograniczenie wpływów saskich

– uznanie Piotra I Wielkiego  za gwaranta utrzymania ugody

b. tzw. traktat „trzech czarnych orłów” (1732 r.)   – Rosji, Austrii i Prus, dotyczący obsady tronu w Polsce

 

II. Sytuacja wewnętrzna za panowania Augusta III Sasa

1. Wojna o sukcesję polską (1733-1735 r.)

a. elekcja Stanisława Leszczyńskiego po śmierci Augusta II Mocnego 1733 r.

b. wybór elektora saskiego Fryderyka Augusta na króla Polski przez garstkę stronników Rosji

c. zwycięstwo Augusta III dzięki poparciu Rosji

2. Polska w stanie głębokiej anarchii – stan bezrządu, braku skutecznej władzy

a. nagminne zrywanie sejmów i sejmików

b. wzrost wpływów magnaterii

c. kryzys tolerancji religijnej i nasilenie się wrogości wobec innowierców

3. Programy reform politycznych

a. Stanisław KonarskiO skutecznym rad sposobie

b. Stanisław Leszczyński – Głos wolny wolność ubezpieczający

3. Reformy oświaty

a. utworzenie Collegium NobiliumStanisław Konarski 1740 r.

b. reforma programowa szkolnictwa pijarów i jezuitów

c. utworzenie Biblioteki Załuskich

4. Przejawy ożywienia gospodarczego – tworzenie manufaktur

  

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"