Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

33. Czasy stanisławowskie

 

1. Reformy sejmu rozbiorowego (1773 r.)

a. powołanie Rady Nieustającej – najwyższy organ administracji państwowej

b. utworzenie Komisji Edukacji Narodowej (KEN)

2. Reforma edukacji

a. utworzenie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych

b. rozbudowa sieci szkół

c. odnowienie uniwersytetów w Krakowie i Wilnie

d. założenie Szkoły Rycerskiej1765 r.

3. Ożywienie gospodarcze

a. częściowa zamiana pańszczyzny na czynsz

b. zakładanie manufaktur

c. działalność Komisji Dobrego Porządku

4. Początki klasycyzmu

a. Mecenat Stanisława Augusta Poniatowskiego   obiady czwartkowe

b. założenie przez Wojciecha Bohomolca Teatru Narodowego

c. architektura klasycystyczna w Polsce

Belweder w Warszawie

teatr wielki w Warszawie

Pałac Łazienkowski

d. literatura klasycystyczna

Franciszek ZabłockiFircyk w zalotach

Ignacy KrasickiMonachomachia

1. Malarstwo klasycystyczne

a. Marcello Bacciarelli portrety Stanisława Augusta Poniatowskiego

b. Canaletto – widoki Warszawy: Widok Warszawy od strony Pragi

c. Jan Piotr Norblin – sceny z historii Polski – Wieszanie zdrajców

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"