Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

34. Sejm Czteroletni i drugi rozbiór Polski

 

1. Geneza Sejmu Wielkiego (1788-1792 r.)

a. zmiana świadomości szlachty i mieszczaństwa polskiego pod wpływem ideologii oświeceniowej

b. korzystna sytuacja międzynarodowa – wznowienie wojny rosyjsko-tureckiej

c. uzyskanie przez Stanisława Augusta Poniatowskiego zgody carycy Katarzyny II na zwołanie sejmu

2. Działalność Sejmu Wielkiego (zwanego też Sejmem Czteroletnim)

a. sejm został skonfederowany – w celu uniknięcia zerwania obrad

b. działalność stronnictw sejmowych

– dworskie (królewskie)

– hetmańskie (Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski)

– patriotyczne (Adam Kazimierz Czartoryski, Ignacy Potocki)

c.  „czarna procesja” – manifestacja mieszczaństwa z Janem Dekertem na czele

d. pierwsze reformy Sejmu Wielkiego

– zawiązanie konfederacji

– zniesienie Rady Nieustającej – oznaczało zerwanie protektoratu Rosji

zwiększenie liczby wojska – zwiększenie liczby wojska do 65 tys. (pierwotnie do 100 tys.)

– ustanowienie nowego podatku

 

2. Ustrój Rzeczpospolitej pod rządami Konstytucji 3 maja

a. Autorzy Konstytucji 3 maja

Stanisław August Poniatowski

Ignacy Potocki

Hugo Kołłątaj

2. Najważniejsze zasady ustrojowe

a. Rzeczpospolita dziedziczną monarchią konstytucyjną

b. monteskiuszowski trójpodział władz

c. ustanowienie monarchii dziedzicznej – po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego – saska dynastia Wettinów

d. w dalszym ciągu obowiązywał podział na nierówne stany

3. Znaczenie Konstytucji 3 maja

a. była pierwszą konstytucją w Europie i drugą po konstytucji Stanów Zjednoczonych

b. była przejawem dążenia społeczeństwo do uzdrowienia sytuacji politycznej w kraju

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"