Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

35. Drugi rozbiór Polski

 

1. Konfederacja targowicka i wojna w obronie Konstytucji 3 maja

a. pogorszenie sytuacji politycznej

– zakończenie wojny rosyjsko-tureckiej – 1792 r.

– dążenie Prus do kolejnego rozbioru Polski

b. starania części magnatów o interwencję carycy Katarzyny II w Polsce

c. przeciwnicy Konstytucji zawiązali konfederację w Targowicy – kwiecień 1772 r.

– Szczęsny Potocki

– Ksawery Branicki

– Seweryn Rzewuski

2. Wojna polsko-rosyjska – 1792 r.

a. zwycięska bitwa pod Zieleńcami Józef Poniatowski

b. bitwa pod Dubienką Tadeusz Kościuszko

c. przystąpienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej

d. klęska obrońców Konstytucji 3 maja

3. Drugi rozbiór Polski – 1793

a. umowa prusko-rosyjska w Petersburgu – decyzja o drugim rozbiorze Polski – styczeń 1793 r.

b. sejm grodzieński1793 r. – posłowie pod presją uznali drugi rozbiór Polski

 

Spis treści 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"