Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

1. Kongres wiedeński

 

I. Przebieg kongresu wiedeńskiego

1. Upadek Napoleona Bonaparte

2. Zwołanie międzynarodowego kongresu do Wiednia (1814-1815 r.)

a. w kongresie wzięli osobiście udział:

– car Aleksander I  

– król pruski Fryderyk Wilhelm III

– Franciszek I Habsburg

b. duży wpływ na podjęte decyzje:

– kanclerza Austrii Klemensa Metternicha

– ministra spraw zagranicznych Francji Charlesa Talleyranda

c. zasady obowiązujące na kongresie:

legitymizmu – uznanie praw dynastii jako nienaruszalnych i świętych

– restauracji – przywrócenie tronu dynastiom obalonym przez Napoleona

– równowagi europejskiej – przyjęcie założenia, że żadne państwo nie powinno dominować nad pozostałymi

II. Najważniejsze decyzje kongresu wiedeńskiego – powstanie systemu wiedeński

1. Francja – powrót do granic sprzed rewolucji i przywrócenie tronu Burbonom  – na tronie zasiadł Ludwik XVIII

2. Niemcy

a. utworzenie Związku Niemieckiego pod przywództwem Austrii

b. nabytki terytorialne Prus

– część ziem Księstwa Warszawskiego

– cześć Saksonii

– ziemie Nadrenii i Westfalii

4. Najważniejsze decyzje w sprawie Włoch

a. odnowienie Państwa Kościelnego

b. przywrócenie wpływów austriackich w Lombardii, Wenecji, Dalmacji i Istrii

5. Utworzenie Królestwa Niderlandów – Holandia, Belgia i Luksemburg

6. Rozbiór Księstwa Warszawskiego

a. utworzenie Królestwa Polskiego – pod panowaniem cara Rosji

b. utworzenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego – w ramach królestwa pruskiego

c. utworzenie Rzeczpospolitej Krakowskiej – pod kontrola wszystkich trzech zaborców

 

III. Powstanie Świętego Przymierza

1. Święte Przymierze

a. powstało z inicjatywy Rosji, Austrii i Prus

b. stopniowo do Świętego Przymierza przystąpiła większość państw europejskich (ale bez między innymi Wielkiej Brytanii, Państwa Kościelnego i Turcji)

2. Cele i zasady:

a. Święte Przymierze miało stać na straży i ładu wersalskiego i absolutyzmu

b. państwa członkowskie zobowiązały się do wzajemnej pomocy w tłumieniu rewolucji

 

IV. Epoka restauracji

1. Restauracja – przywrócenie „starego porządku”

2. Umocnienie absolutyzmu

3. We Francji ustanowiono monarchię konstytucyjną
a. silna władza króla
b. wprowadzenie wysokiego cenzusu majątkowego - uzależnienie praw wyborczych od posiadanego majątku

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"