Niedługi film o szkole         Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

1. Kongres wiedeński

 

I. Przebieg kongresu wiedeńskiego

1. Upadek Napoleona Bonaparte

2. Zwołanie międzynarodowego kongresu do Wiednia (1814-1815 r.)

a. w kongresie wzięli osobiście udział:

– car Aleksander I  

– król pruski Fryderyk Wilhelm III

– Franciszek I Habsburg

b. duży wpływ na podjęte decyzje:

– kanclerza Austrii Klemensa Metternicha

– ministra spraw zagranicznych Francji Charlesa Talleyranda

c. zasady obowiązujące na kongresie:

legitymizmu – uznanie praw dynastii jako nienaruszalnych i świętych

– restauracji – przywrócenie tronu dynastiom obalonym przez Napoleona

– równowagi europejskiej – przyjęcie założenia, że żadne państwo nie powinno dominować nad pozostałymi

II. Najważniejsze decyzje kongresu wiedeńskiego – powstanie systemu wiedeński

1. Francja – powrót do granic sprzed rewolucji i przywrócenie tronu Burbonom  – na tronie zasiadł Ludwik XVIII

2. Niemcy

a. utworzenie Związku Niemieckiego pod przywództwem Austrii

b. nabytki terytorialne Prus

– część ziem Księstwa Warszawskiego

– cześć Saksonii

– ziemie Nadrenii i Westfalii

4. Najważniejsze decyzje w sprawie Włoch

a. odnowienie Państwa Kościelnego

b. przywrócenie wpływów austriackich w Lombardii, Wenecji, Dalmacji i Istrii

5. Utworzenie Królestwa Niderlandów – Holandia, Belgia i Luksemburg

6. Rozbiór Księstwa Warszawskiego

a. utworzenie Królestwa Polskiego – pod panowaniem cara Rosji

b. utworzenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego – w ramach królestwa pruskiego

c. utworzenie Rzeczpospolitej Krakowskiej – pod kontrola wszystkich trzech zaborców

 

III. Powstanie Świętego Przymierza

1. Święte Przymierze

a. powstało z inicjatywy Rosji, Austrii i Prus

b. stopniowo do Świętego Przymierza przystąpiła większość państw europejskich (ale bez między innymi Wielkiej Brytanii, Państwa Kościelnego i Turcji)

2. Cele i zasady:

a. Święte Przymierze miało stać na straży i ładu wersalskiego i absolutyzmu

b. państwa członkowskie zobowiązały się do wzajemnej pomocy w tłumieniu rewolucji

 

IV. Epoka restauracji

1. Restauracja – przywrócenie „starego porządku”

2. Umocnienie absolutyzmu

3. We Francji ustanowiono monarchię konstytucyjną
a. silna władza króla
b. wprowadzenie wysokiego cenzusu majątkowego - uzależnienie praw wyborczych od posiadanego majątku

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"