Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

Sytuacja polityczna w Królestwie Polskim – geneza powstania listopadowego

 

I. Polityka cara wobec Królestwa Polskiego

1. Łamanie konstytucji przez cara

a. wprowadzenie cenzury prewencyjnej – kontroli treści gazet i książek przed ich wydaniem

b. rozbudowa tajnej policji

2. Brutalne traktowanie żołnierzy przez księcia Konstantego

3. po śmierci Aleksandra I w 1825 r. carem Rosji  został jego brat – Mikołaj I

 

II. Powstanie opozycji (przeciwników polityki caratu) w Królestwie

1.  Opozycja legalna

a. przywódcami opozycji legalnej byli posłowie z województwa kaliskiego – Wincenty i Bonawentura Niemojowscy

b. zaniechanie przez cara zwoływania sejmu

2. Tajne organizacje spiskowe

a. stowarzyszenia studenckie

– Towarzystwo Filomatów (Tomasz Zan i Adam Mickiewicz)

– Towarzystwo Filaretów (

b. działalność Waleriana Łukasińskiego

– założył Wolnomularstwo Narodowe

– założył Towarzystwo Patriotyczne

– Walerian Łukasiński wkrótce został uwięziony

Rozwiąż quiz

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"