Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

Wielka Emigracja

 

1. Emigrację, która nastąpiła po klęsce powstania listopadowego nazywamy Wielka Emigracją

a. kraj opuściło około 10 tys. osób

b. największe ośrodki emigracyjne powstały we Francji oraz w Belgii i Anglii

c. nazwa Wielka Emigracja nie odnosi się do jej liczebności, lecz wyjątkowego znaczenia w historii Polski

d. emigracja polistopadowa była zróżnicowana pod względem politycznym

 

2. Hotel Lambert

a. program konserwatywno-liberalny

działalność dyplomatyczna główną drogą odzyskania niepodległości

– odbudowa Rzeczypospolitej w granicach przedrozbiorowych

– odbudowana Rzeczpospolita miała być monarchią konstytucyjną

– wprowadzenie w sposób ewolucyjny reform społecznych

b. czołowym przywódcą był książę Adam Jerzy Czartoryski

 

3. Towarzystwo Demokratyczne Polskie (TDP)

a. program republikańsko-demokratyczny

– plan trójzaborowego powstania

uwłaszczenie chłopów

– odbudowa Rzeczypospolitej w granicach przedrozbiorowych

– odbudowana Rzeczpospolita miała być republiką

b. główne dokumenty programowe

Mały Manifest

Wielki Manifest

c. jednym z czołowych działaczy był Ludwik Mierosławski

 

4. Gromady Ludu Polskiego

a. jedyne duże ugrupowanie działające w Anglii

b. program radykalny

– zniesienie podziałów stanowych

– zniesienie prywatnej własności

– oddanie ziemi w ręce ludu

 

5. Kultura polska na emigracji

a. Adam Mickiewicz

b. Juliusz Słowacki

c. Zygmunt Krasiński

d. Cyprian Norwid

e. Fryderyk Chopin

Rozwiąż quiz

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"