Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

Epoka żelaza, pary i węgla

 

1. Pierwsza faza rewolucji przemysłowej miała miejsce na przełomie XVIII i XIX wieku

 

2. Mechanizacja przemysłu włókienniczego

a. przędzarka mechaniczna Jamesa Hargreavesa – tzw. spinning jenny (1764 r.)

b. mechaniczny warsztat tkacki Edmunda Cartwrighta (1785 r.)

 

3. Wynalezienie maszyny parowej przez James Watt (1769 r.)

 

4. Przełom w hutnictwie i obróbce żelaza

a. zastosowanie koksu w hutnictwie

b. zastosowanie walców mechanicznych 

 

5. Powstanie fabryk – formy organizacji produkcji opartej na podziale pracy zorganizowanych grup robotników pod zarządem kierownictwa, wykorzystującej wyspecjalizowane maszyny

 

6. Rozwój transportu

a. rozwój kolei żelaznej

– skonstruowanie lokomotywy (Rakieta)  przez George’a Stephensona  (czyt.: dżordż stiwenson) – 1829 r.

– rozbudowa sieci linii kolejowych

b. rozwój transportu morskiego

– zastosowanie napędu parowego na okrętach

– zastosowanie żelaza do budowy okrętów

– wynalezienie śruby okrętowej, która zastąpiła łopatkowy napęd boczny

– budowa Kanału Sueskiego

 

7. Skutki rewolucji przemysłowej

a. powstanie cywilizacji przemysłowej

b. eksplozja demograficzna – gwałtowny wzrost liczby ludności

c. urbanizacja – gwałtowny rozwój miast

Rozwiąż quiz

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"