Niedługi film o szkole         Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii

 
 

Poleć znajomym

Spis treści

 

Zjednoczenie Niemiec

 

1. Dążenie Prus do zjednoczenia Niemiec pod swoim przewodnictwem

a. królem Prus był Wilhelm I Hohenzollern

b. premierem rządu pruskiego i głównym inicjatorem akcji zjednoczeniowej był Otto von Bismarck

 

2. Wojna prusko-austriacka 1866 r.

a. celem wojny z Austrią było wykluczenie jej jako konkurencyjnego ośrodka zjednoczeniowego Niemiec

b. zwycięstwo wojsk pruskich w bitwie pod Sadową1866 r.

c. skutki wojny

– rezygnacja Austrii z przywództwa – rozwiązanie Związku Niemieckiego, w którym główną rolę odgrywała Austria

– Austria oddała Włochom Wenecję

d. utworzenie przez Prusy Związku Północnoniemieckiego  – 1866 r.

 

3. Wojna francusko-pruska  (1870-1871 r.)

a. cesarz francuski Napoleon III   był przeciwnikiem zjednoczenia Niemiec

b. przebieg wojny prusko-francuskiej – 1870 r.

– oblężenie przez wojska pruskie twierdzy Metz

– klęska wojsk francuskich w bitwie pod Sedanem 1870 r.Napoleon III dostał się do niewoli

c. kapitulacja Francji – pokój we Frankfurcie nad Menem (10 V 1871 r.)

–  przyłączenie do Prus Alzację i Lotaryngię

– narzucenie Francji wysokiej kontrybucji

– uznanie przez Francję zjednoczenia Niemiec

d. klęska Francji spowodowała wybuch rewolucji w Paryżu 17/18 III 1871 r.

– powstanie Komuny Paryskiej

– udział Polaków – Jarosław Dąbrowski

– rewolucja została krwawo stłumiona przez wojska rządowe

 

4. Powstanie Cesarstwa Niemieckiego

a. ogłoszenie powstania Cesarstwa Niemieckiego  w Sali Lustrzanej w Wersalu – 18 I 1871 r.

b. ustrój polityczny Drugiej Rzeszy

ustrój konstytucyjny – konstytucja z 16 IV 1871 r.

– Cesarstwo Niemieckie było federacją 22 monarchii i 3 wolnych miast posiadających autonomię

– władzą ustawodawczą był Reichstag – Sejm Rzeszy wybierany w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich

– na czele państwa stał cesarz – cesarzem był  król pruski – pierwszym został Wilhelm I

– na czele rządu stał kanclerz – pierwszym kanclerzem został  Otto von Bismarck

Rozwiąż quiz

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"