Niedługi film o szkole         Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

Wybuch powstania styczniowego

 

1. Wybuch powstania

a. ogłoszenie przez Aleksandra Wielopolskiego branki (poboru) do wojska – chciał w ten sposób rozbić organizację czerwonych i przerwać przygotowania do powstania

b. ogłoszenie powstania przez Czerwonych – 22 I 1863 r.

– Komitet Centralny Narodowy przekształca się w Tymczasowy Rząd Narodowy

– Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił „Manifest” wzywającego do udziału w powstaniu

– zapowiedział uwłaszczenia chłopów i przyznanie ziemi bezrolnym uczestnikom powstania

 

2. Przebieg walk

a. walki miały charakter partyzancki – uczestniczyły w nich małe partie (oddziały), które starały się atakować z zaskoczenia

b. do powstania przyłączyła się również organizacja Białych

c. Marian Langiewicz  został dyktatorem powstania – po kilku dniach walk musiał wycofać się do Galicji

d. powstanie wybuchło również na ziemiach zabranych – na Litwie, Białorusi i Ukrainie

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"