Niedługi film o szkole         Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

Upadek powstania styczniowego

 

1. Polskie państwo podziemne

a. rozbudowa konspiracyjnego (tajnego) państwa polskiego

– konspiracyjna administracja

– pobór podatków na potrzeby powstania i tajnego państwa polskiego

b. w maju 1863 r. Tymczasowy Rząd Narodowy przekształcił się w Rząd Narodowy

 

2. Ostatnim przywódcą powstania był Romuald Traugutt    (X 1863 – IV 1864 r.)

a. miał doświadczenie wojskowe – wcześniej był zawodowym oficerem w armii rosyjskiej

b. podjął decyzję o przekształceniu oddziałów partyzanckich w regularna armię

c. starał się zrealizować uwłaszczenie chłopów

 

3. Upadek powstania styczniowego

a. 2 III 1864 r. car Aleksander II wydał ukaz o uwłaszczeniu chłopów – odciągnęło to chłopów od udziału w powstaniu

b. dużą stratą było rozbicie przez Rosjan oddziału gen. Józefa Hauke-Bosaka

c. w kwietniu 1864 r. został aresztowany i skazany na śmierć Romuald Traugutt

d. jednym z ostatnich oddziałów powstańczych była partia księdza Stanisława Brzózki, która walczyła do wiosny 1865 r.

 

4. Represje carskie po upadku powstania styczniowego

a. represje wobec uczestników powstania

– konfiskaty majątków

– wyroki śmierci

– więzienia

– katorga – zsyłka na Syberię

b. część uczestników powstania wyemigrowała za granicę

c. likwidacja pozostałości autonomii Królestwa Polskiego

– zastąpienie nazwy Królestwo Polskie nazwą Kraj Przywiślański

– upodobnienie administracji Królestwa Polskiego do administracji rosyjskiej

– intensywna rusyfikacja – zastąpienie języka polskiego językiem rosyjskim w urzędach i szkołach

– prześladowania Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła unickiego

Rozwiąż test: Powstanie styczniowe

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"