Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

 

 
 

 

Poleć znajomym

Spis treści

 

 

36. Odzyskanie przez Polskę niepodległości

 

1. Działalność Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu (KNP)

– został uznany przez państwa ententy za reprezentanta narodu polskiego

– czołowi działacze Komitetu Narodowego Polskiego: Roman Dmowski  i Ignacy Jan Paderewski

 

2. Powstawanie lokalnych ośrodków władzy

a. działalność Rady Regencyjnej na obszarze dawnego Królestwa Polskiego

b. powstanie Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie

c. powstanie Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu

d. powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie

– funkcję premiera rządu objął socjalista Ignacy Daszyński

– Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej ogłosił, że odrodzona Polska będzie republiką i zapowiedział ważne reformy polityczne i społeczne

 

3. 11 listopada 1918 r. – symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości

 

4. Formowanie się centralnego ośrodka władzy

a. działalność Józefa Piłsudskiego

– Józef Piłsudski został zwolniony z więzienia w Magdeburgu i wrócił do Warszawy

– 11 XI 1918 r. Rada Regencyjna przekazała mu władzę nad wojskiem, a następnie również cywilną

– Józef Piłsudski objął funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa

– ogłosił wybory do Sejmu Ustawodawczego

b. Józef Piłsudski jako Tymczasowy Naczelnik Państwa powołał rząd Jędrzeja Moraczewskiego

c. 16 I 1919 r. został utworzony rząd Ignacego Jana Paderewskiego

 

 

Strona główna

Notatki z historii dla szkół ponadgimnajalnych zakres podstawowy

Notatki z historii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony

Galerie ilustracji

Tematyczna bibliografia artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"