Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii

 

 

 

Udostępnij na Facebooku

    

 

Spis treści

 

12. Kultura antycznej Grecji

 

I. Chronologia kultury greckiej

1. okres archaiczny (IX - połowa VI w. p.n.e.).

2. okres klasyczny (V-IV w. p.n.e.).

3. okres hellenistyczny (330 - 30 p.n.e.).

 

II. Literatura grecka

1. Poezja

a. Arktinos – Zburzenie Ilionu

b. Homer Iliada, Odyseja

c. HezjodTeogonia, Prace i dnie

2. Historiografia – pisarstwo historyczne

a. Herodot Dzieje

b. TukidydesWojna peloponeska

3. Retoryka – sztuka wymowy

a. Demostenes

b. Izokrates

 

III. Teatr    i dramat grecki

1. Geneza teatru greckiego – uroczystości religijne ku czci boja Dionizosa

2. Czołowi dramaturdzy greccy:

a. Ajschylos Persowie

b. Sofokles Antygona

c. Eurypides Medea

d. Arystofanes  – Chmury

 

IV. Filozofia grecka

1.Filozofia –  „umiłowanie mądrości”

2. „Filozofia jońska”

a. Tales z Miletu

b. Demokryt z Abdery

3. Działalność sofistów – „nauczycieli mądrości”

4. Działalność Sokratesa

5. Nauki Platona

a. idealizm platoński

b. dualizm

c. utopijna koncepcja państwa

d. platońska szkoła filozoficzna – Akademia

6. System filozoficzny Arystotelesa

a. podstawy logiki – nauka o zasadach rozumowania

b. podstawy metafizyki – nauka o bycie

c. szkoła filozoficzna Arystotelesa- Liceum

 

V. Architektura

1. Porządki architektoniczne:

a. dorycki

b. joński

c. koryncki

2. Najważniejsze zabytki architektury greckiej

a. Akropol   w AtenachPartenon

b. Erachtejon   kariatydy  

c. Propyleje monumentalna brama u wejścia na Akropol

d. architektura teatru greckiego

 

VI. Rzeźba i malarstwo greckie

1. Klasyczny kanon piękna.

2. Najwybitniejsi rzeźbiarze greccy:

a. Fidiasz Atena Partenos  *

b. MyronDyskobol  

c. PolikletDoryforos *

d. Lizyp

3. Malarstwo wazowe

a. styl czarnofigurowy  

b. styl czerwonofigurowy  

 

VII Religia starożytnych Greków.

1. Cechy religii greckiej

a. politeizm - wielobóstwo

b. antropomorfizm – wizerunek bóstw na podobieństwo człowieka

c. mity podstawą wiedzy o bogach

2. Najważniejsi bogowie olimpijscy:

Zeus * – najważniejszy wśród bogów greckich

Hera – opiekunka ogniska domowego

Hades * – bóg świata zmarłych

Apollo – bóg muzyki i poezji

Posejdon * –bóg wody, morza

Afrodyta – bogini miłości

Dionizos * – bóg wina i płodnych sił natury

Atena – bogini mądrości

Hermes opiekun handlu oraz patron kuców i złodziei

Hefajstos złota, kowali i złotników

3. Formy kultu religijnego

a. świątynie greckie - domy bogów

b. ceremoniał pogrzebowy

4. Igrzyska greckie

 

Spis treści

 

Galerie ilustracji

Rozwinięcie tematu

 

Historia w źródłach

Wesele greckie według Praw Platona