Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii

 

 
 

Udostępnij na Facebooku

 

Spis treści

 

13. Walka o hegemonię w Grecji po wojnach perskich

 

I. Ateński Związek Morski (symmachia)

1. Utworzenie w 478 r. p.n.e. w celu kontynuowania walki z Persją.

2. Skarbiec na wyspie Delos, a następnie w Atenach.

3. Ateński Związek Morski narzędziem podporządkowywania Atenom innych państw greckich.

a. Perykles

b. Alkibiades  

 

II. Wojna peloponeska (431-404 r. p.n.e.)

1. Geneza:

a. walka o dominację w świecie greckim

Sparta i Związek Peloponeski

Ateny i Ateński Związek Morski

b. rywalizacja o rynki zbytu

2. Pokój Nikiasa421 r. p.n.e.

3. Zwycięstwo Sparty i Związku Peloponeskiego [ greckie machiny oblężnicze]

a. klęska wyprawy sycylijskiej Ateńczyków [żołnierze greccy w walce]

b. epidemia

c. wsparcie finansowe Persów dla Sparty

4. Upadek znaczenia pokonanych Aten

a. rozwiązanie Ateńskiego Związku Morskiego

b. nakaz rozbiórki murów obronnych

c. wydanie floty

III. Wojny o hegemonię w Grecji po zakończeniu wojny peloponeskiej.

1. Wojna koryncka 395-187 r. p.n.e. [ relief nagrobny żołnierza greckiego z IV w. p.n.e.]

2. Hegemonia Teb

a. zwycięstwo nad Spartą pod Leuktrami371 r. p.n.e. (mapka)

b. rozwiązanie Związku Peloponeskiego

 

Spis treści

 

Rozwinięcie tematu

Galerie ilustracji

 

Historia w źródłach:
Rola Peryklesa w wojnie peloponeskiej

 

Strona główna

Notatki z historii dla gimnazjum

Notatki z wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony