Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii

 

 

 

Udostępnij na Facebooku

    

 

Spis treści

 

14. Aleksander Wielki

 

I. Macedonia przed panowaniem Aleksandra III Wielkiego

1. Panowanie dynastii Argeadów.

2. Wzrost znaczenia Macedonii za panowania Filipa II Macedońskiego  (360/359-336 r. p.n.e.)

a. reorganizacja armii

b. stłumienie konfliktów wewnętrznych

c. utworzenie korpusu paziów

d. walka o hegemonię w Grecji

– bitwa pod Cheroneją 338 r. p.n.e.– zwycięstwo nad wojskami tebańskimi i  ateńskimi (mapka)

–  utworzenie Związku Korynckiego

– nieukończone przygotowania do podboju Persji

działalność Demostenesa 

 

II. Podboje Aleksandra III Wielkiego  (356 - 323 p.n.e.) (mapka)

1. Objęcie tronu macedońskiego w 336 r. p.n.e.

2. Stłumienie buntu państw greckich (zniszczenie Teb)

3. Podbój Persji

a. bitwa nad Granikiem – 334 r. p.n.e.

b. bitwa pod Issos 333 r. p.n.e. – (mapka) zwycięstwo nad armią perską dowodzoną przez Dariusza III http://portalwiedzy.onet.pl/_d/ico/pht.gif*

d. bitwa pod Gaugamelą 331 r. p.n.e.

e. zdobycie Persepolis – 330 r. p.n.e.

4. Podbój Egiptu

5. Wyprawa Indii.

 

III. Imperium Aleksandra Wielkiego.

1. Imperium w skład którego wchodziła: Macedonia,  Grecja, Fenicja, Tyr, Gaza, Egipt i Persja

2. Integracja zwycięskich Greków i Macedończyków z podbitymi ludami Azji.

3. Przejawy kultu boskiego

Spis treści

 

Rozwinięcie tematu

Galerie ilustracji

 

Historia w źródłach:
Sytuacja w Macedonii po śmierci Aleksandra Wielkiego