Niedługi film o szkole       Strona internetowa szkoły           Profile naszych klas

Materiały do nauki historii

 

Poleć znajomym

 

Spis treści

 

7. Najstarsze dzieje Grecji

 

I. Warunki naturalne

1. Obszar

a. Półwysep Bałkański

– 80% kraju pokrywają góry

– rozbudowana linia brzegowa

c. wyspy Morza Egejskiego i Morza Jońskiego

d. zachodnie wybrzeża Azji Mniejszej

2. Gospodarka

a. rozwinięty transport morski i utrudniony transport lądowy

b. niekorzystne warunki rozwoju rolnictwa

c. uprawa jęczmienia i pszenicy, oliwek, winorośli oraz bobu, grochu soczewicy, wyki, warzyw i owoców

d. hodowla kóz, świń, krów owiec i drobiu

e. duże znaczenie gospodarcze rybołówstwa

f. intensywny rozwój rzemiosła

– niewielkie zasoby surowców – konieczność importu miedzi, cyny, rudy żelaza

– duże zasoby kamienia i gliny – rozwój budownictwa i garncarstwa

 

II. Rozwój kultury minojskiej na Krecie (ok. 3000 – ok.1450 p.n.e.)

1. Mityczna postać króla Minosa – twórcy potęgi morskiej Krety

2. Rozległe kontakty handlowe

a. eksport towarów luksusowych – ceramiki i tkanin

b. import metali, półszlachetnych i szlachetnych kamieni, pachnideł

3. Pismo linearne A (do tej pory nieodczytane) [ dysk z Fajstos zapisany pismem linearnym A]

4. Powstanie pałaców

a. Knossos *

b. Fajstos

5. Architektura pałaców kreteńskich:

a. kompleks pałacowy:

– rezydencja władcy

– zakłady rzemieślnicze

– magazyny

b. osiągnięcia inżynieryjne

– wielokondygnacyjne budynki

– dostęp do bieżącej wody – łazienki

6. Upadek kultury minojskiej

a. wybuch wulkanu na wyspie Thera – XVI w. p.n.e.

b. najazd Mykeńczyków1450 r. p.n.e.

 

III. Kultura mykeńska

1. Napływ Achajów na południowe Bałkanyok. 2000 r. p.n.e.

2. Pałace mykeńskie

a. Mykeny jako największy ośrodek cywilizacji mykeńskiej

b. charakter obronny – fortyfikacje – „mury cyklopowe” (Lwia Brama cytadeli w Mykenach )

c. skromne wyposażenie – brak toalet

3. Pismo linearne B

4. Rozbicie polityczne Achajów okresy mykeńskiego

5. Nekropolia:

a. groby szybowe –  XVI w. p.n.e.

b. groby kopułowe (tzw. Grób Agamemnona z XIV w. p.n.e. – Skarbiec Arteusza  * )

c. bogate wyposażenie grobów – maski ze złotej blachy, elementy uzbrojenia, biżuteria

 

IV. „Wieki ciemne”

1. Upadek kultury mykeńskiejXII w. p.n.e.

2. Hipotezy wyjaśniające przyczyny upadku:

a. najazd Dorów – powrót Heraklidów (potomków Heraklesa)

b. kataklizmy naturalne

3. „Wieki ciemne” XII-IX w. p.n.e.

a. wędrówki plemion greckich:

Dorów

Jonów

b. regres demograficzny

c. upadek kultury piśmiennej – brak źródeł pisanych

 

Spis treści

 

Rozwinięcie tematu

Galeria ilustracji

 

Historia w  źródłach:

I. II. 6. Wyprawa Kreteńczyków na Egipt